Prehľad galaxie

Galaxia je časť Herného vesmíru, kde hráči vytvárajú arozvíjajú svoje planéty. Počet galaxii vkaždom vesmíre je rôzny, závisí od počtu registrovaných hráčov. Na začiatku hry je tu jedna Galaxia, keď sa naplní a má viac ako 700 hráčov, vznikne druhá galaxia, keď sa naplní druhá galaxia po 700 hráčov, vznikne ďalšia atď. Maximálnypovolenýpočetgalaxiíje20.

Každá galaxia sa skladá z81 systémov, ktoré vo svojom strede majú Slnko a24 miest pre planéty. Vkaždom systéme sa nachádza:

  • Slnko – Je to stred každého systému aje umiestnené na súradnici 0. Systém bez Slnka nemôže existovať;

  • Planéty – Toto je miesto, kde každý hráč, nezávislý od ostatných, stavia svoje budovy, skúma vedy avytvára svoju flotilu. Majte na pamäti, že môže existovať veľa systémov aj bez planét.

  • Tímové planéty – Toto je miesto, kde každá aliancia stavia svoje budovy, skúma vedy avytvára svoju flotilu, nezávisle od ostatných členov aliancie. Tímové planéty nie sú nevyhnutné pre systém – objaví sa iba ak vodca aliancie vyhlási Tímovú planétu. Nezabúdajte, že môžu existovať aj systémy bez Tímových planét.

  • Asteroidy – nachádzajú sa tu telesá, pohybujúce sa skrz vesmír tak, že nemajú vlastné ukotvené súradnice, takže môžu existovať aj systémy bez asteroidov.

  • Šrotové polia – tieto polia sa nachádzajú vokolí planét, kde zostali pozostatky po bitke, ktorá sa na danej planéte odohrala.

Každé teleso vo vesmíre (okrem asteroidov)má ukotvené svoje súradnice, ktoré sa zobrazujú vmenu „Galaxia“ pod daným telesom. Vrovnakom menu hráči môžu vidieť napravo dve čísla, ktoré označujú súradnice systému. Prvé číslo označuje číslo galaxie adruhé označuje číslo systému vgalaxii.

Prepínaním čísel môžu hráči ľahko cestovať po galaxiách ahľadať svoje obete vo vesmíre, vktorom hrajú.

Späť na vrchol