Tímový útok

Tímový útok je útok z jednej tímovej planéty na inú tímovú planétu. Všetky lode, okrem špionážnych, môžu vykonávať tímový útok. Dôvodom tímového útoku je zničenie nepriateľskej flotily, obrany, krádež surovín a zničenie úrovní budov.

Prichádzajúci útok je zobrazený na obrazovke letov červenou farbou.

Obmedzenia:

  • Požiadavka na koeficient útoku: Tímový útok nie je ovplyvnený požiadavkou, aby mal nepriateľ polovicu alebo dvojnásobok vašich zdrojových alebo celkových bodov, ktorá platí pre ne-tímové útoky.
  • Tímový útok vždy začína na tímovej planéte a jeho cieľ je vždy tímová planéta;

  • Hráč musí mať na tímovej planéte lode, ak chce útočiť na inú planétu;

  • Na tímovej planéte musí byť dostatok plynu na natankovanie lodí. Ak je útok vyslaný, zodpovedajúce množstvo plynu je stratené, bezz ohľadu na to či lode dosiahnu svoj cieľ alebo nie.

Po úspešnom tímovom útoku, môže byť ukradnutých do 50 percent surovín.

Späť na vrchol