Prehľad schopností

Informácia:

Každá loď má unikátnu schopnosť, ktorá môžete používať v bitke.

Schopnosti sú pasívne a aktívne a majú odlišné výsledky.

Pasívne schopnosti: Bonus život – zvýšuje život všetkých bojových lodí počas súčasného kola;

Podporený pancier – zvýšuje pancier všetkých bojových lodí počas súčasného kola; Detonácia - dáva šancu zničiť úrovne budov nepriateľa po bitke;

Zničenie planéty – dáva šancu zničiť planétu;

Aktívne schopnosti: Ignore pancier - ak je používaný súčasná skupina lodí môže ignorovať pnacier nepriateľa pre súčasný úder; Zničenie - zvýšuje kritickú šancu vašich lodí; Obnova - obnovuje stratené jednotky po súčasnom kole; Mega sila – zvyšuje útok všetkých bojových lodí; Zmrazenie – dáva šancu zmraziť nepriateľské lode, ktoré tak nemôžu spôsobiť žiadne poškodenie; Delostrelectvo - poskytuje ešte 50% k jednotkám obrany;Viac informácií o každej schopnosti nájdete v téme Schopnosti.

Späť na vrchol