Plazmová veda

Plazmová veda je pokročilá veda, ktorá zvyšuje útok lodí sPlazmovými zbraňami. Táto technológia je založená na objave uskutočnenom počas experimentov siónovou technológiou. Vedci objavili extrémne horľavý iónový plyn, nazývaný plazma. Je považovaný za štvrté skupenstvo hmôt. Po úspešnom vylepšení technológie apočetných testoch stermonukleárnymi reakciami splazmou, vedci vytvorili plazmový generátor, plyn-rozpúštajúce zariadenie ktoré produkuje nízkoteplotnú plazmu – plazmatronu. Plazma je potom vystreľovaná cez hlaveň ama ničivé účinky na akejkoľvek lodi

Bonus: Každá úroveň Plazmovej vedy zvyšuje útok všetkých lodí aobranu jednotiek sPlazmovými zbraňami o15% (spolu až po 225%)

Maximálna úroveň: 15. úroveň

Požiadavky

ÚroveňKovMinerályPlynČas
11000100010000:30:00
22000200020000:42:36
34000400040001:00:30
48000800080001:25:54
51600016000160002:01:59
63200032000320002:53:12
76400064000640004:05:57
81280001280001280005:49:15
92560002560002560008:15:56
1051200051200051200011:44:14
1110240001024000102400016:40:01
1220480002048000204800023:40:01
1340960004096000409600033:36:25
1481920008192000819200047:43:19
1516384000163840001638400067:45:55

Späť na vrchol