Prehľad Veliteľských lodí

Informácie

Veliteľské lode sú špeciálne lode, ktoré vašej flotile poskytujú niektoré ďalšie schopnosti. Môžete ich zakúpiť iba raz, za zdroje alebo kredity a ak budú zničené v boji, tak za určité množstvo zdrojov alebo kreditov ich môžete opraviť.

Dôležité: V bitke môže svoje schopnosti použiť iba vedúca loď.

Veliteľské lode - schopnosti

  • Korzár - táto loď vám pri pirátskom lete pomôže ukradnúť viac zdrojov.
  • Lovec - Získate šancu na zničenie nepriateľských špiónov ešte pred prevzatím ich špionážnej správy.
  • Exekútor - táto loď poskytuje bonus k útoku ostatných lodí. Útočným keď je nastavený ako útočník, obranným ako obranca.
  • Buldozér - táto loď poskytuje bonus k životu ostatných lodí. Útočným keď je nastavený ako útočník, obranným ako obranca.
  • Tajfún - vesmírny meč sa nazýva Tajfún a vďaka jeho aerodynamickému telu a inovačným motorom.
  • Zmija -Zmija sa špecializuje na jednu jednoduchú vec- nájsť slabé miesto nepriateľa a udrieť čo najväčšou silou aká je možná.
  • Narušiteľ -ak jeho vylepšený Narušiteľ môže poslať útok nepriateľa späť na jeho domovskú planätu.
  • Škorpión - pomôže Vám paralyzovať nepriateľské jednotky v bitke

VylepšeniaKaždá loď má základný čas na vylepšenie a každá úroveň zvýšuje ten čas s 5 minút (pre klasický vesmír).Korzár-30 minút Lovec-24 minút Executor-48 minút Buldozér-48 minút Tajfún-30 minút Zmija-42 minút Narušiteľ-48 minút Škorpión-24 minút

Napríklad: ak chcete vylepšiť Tajfún z úrovni 0 na 1,potrebujete 30 minúť. Z úrovni 1 na 2 - 35 minút atd.

Veliteľské lode - Bojová priorita

Východisková priorita veliteľských lodí je určovaná pomocou ich ID v hre. Túto prioritu môžete zmeniť jednoduchým pretiahnutím v menu Osobné -> Priorita veliteľských lodí alebo na stránke Admirál->Bojová priorita.

Späť na vrchol