Detonácia

Schopnosť Detonácia dáva šancu na zničenie úrovní budov na planéte, ktorá je cieľom útoku.

Bonus: Poskytuje šancu na zničenie úrovní budov na planéte, ktorá je cieľom útoku. Každá z lodí, ktorá disponuje touto schopnosťou, poskytuje určité množstvo bodov. Celkové množstvo bodov je použité na výpočet šance na zničenie úrovne určitej budovy. V tabuľke môžete vidieť koľko bodov dáva ktorá loď:

Jednotka

Body

Hviezda smrti

100

Titan

90

Kráľovná Noxov

55

Týchto 100/90/55 bodov môže byť dosiahnutý, akonáhle je loď plne vylepšená. Viac informácií môžete nájsť u popisov každej lodi: Hviezda smrti / Titan / Kráľovná Nox.

V ďalšej tabuľke môžete vidieť ako závisí šanca zničiť úrovne budov od množstva celkových bodov:

Body

Efekt

0-19 bodov

Nie je šanca zničiť úroveň budov

20-100 bodov

20% šanca zničiť 1 úroveň 1 budovy

101-200 bodov

40% šanca zničiť 1 úroveň 1 budovy

201-400 bodov

60% šanca zničiť 1 úroveň 1 budovy

401-550 bodov

50% šanca zničiť 1 úroveň 2 budov

551-700 bodov

70% šanca zničiť 1 úroveň 2 budov

701-850 bodov

50% šanca zničiť 1 úroveň 3 budov

851-1000 bodov

60% šanca zničiť 1 úroveň 5 budov

viac ako 1000 bodov

33% šanca zničiť 1 úroveň všetkých budov

Pamätajte, že šance je počítaná pre každú budovu samostatne.

Napríklad: Ak máte viac ako 1000 bodov, prvá budova je počítaná s 33 percentnou šancou stratiť úroveň, a buď ho stratí alebo nie. Potom je druhá budova počítaná s 33 percentnou šancou stratiť úroveň, a buď ho stratí alebo nie. Toto sa opakuje pre všetky budovy, ktoré sú pod vplyvom tejto schopnosti (v tomto prípade sú to všetky budovy na planéte).

Lode, ktoré majú túto schopnosť: Hviezda smrti, Titan, Kráľovná Noxov.

Späť na vrchol