Farba prezívky

Možnosť tónovanianickuumožňujehráčomvybraťkonkrétnufarbupreichnick.Tentofarebný nicksaobjavívponukeRankings (rebríček) a v menu klan (má-li hráč klan).Tátozmenabudevplatnostiaždoďalšej urobenej zmeny.Možnosťmôžebyťpoužitátoľkokrát,koľkokrátchcehráč.Každázmenastojí0kreditov.

Späť na vrchol