Tímové špionážne lety

Tímové špionážne lety sú vysielané kvôli zberu informácii o tímovej planéte inej aliancie. Môžu byť vyslané iba z tímovej planéty na inú tímovú planétu. Tieto lety môžu byť uskutočnené iba špionážnymi loďami: Špionážna sonda/Špionážny bot/Nox rozum pre Konfederáciu/Terteti/Noxi. V tomto článku budeme ďalej hovoriť o všetkých typoch špionážnych lodí ako o „špiónoch“. Špión je vyslaný na nepriateľovu planétu špionážnym letom. Každý takýto let môže obsahovať iba jedného špióna. Na vyslanie ďalšieho špióna, musíte vyslať ďalší let. Po prílete do cieľa špión vyšle svoju prvú špionážnu správu. Špión zostáva na planéte nepriateľa, až kým nie je zavolaný späť odosielateľom, alebo kým nie je odhalený a zničený špionážnym skenom. Pokiaľ je špión na nepriateľovej planéte, môžete si kedykoľvek vyžiadať špionážnu správu (dovtedy, kým je špión na nepriateľskej planéte).

Musíte počkať,aby ste mohli znova poslať špionáž na planéte vybraného hráča alebo na tímovej planéte.

Limit špionáže na úrovni 1 je 30 sekúnd a každá ďalšia úroveň špionáže ho znižuje o 1 sekundu. To znamená, že limit špionáže na úrovni 20 je 11 sekúnd.

Sú 3 druhy správ, ktoré sa líšia množstvom informácií, ktoré poskytujú:

  • Plná – informácie o zdrojoch, energii, obrane a lodiach;
  • Detailná – informácie o zdrojoch, energii a obrane;
  • Základná – informácie o zdrojoch a energii;

Pravdepodobnosť, ktorý typ správy získate, závisí na úrovni vedy Špionáž oboch hráčov .

Pravdepodobnosť typu správy:

Tabuľka ukazuje pravdepodobnosti prijatia jedného zo štyroch typov správy (Plnej, Detailnej, Základnej alebo Prázdnej).

V tabuľke použijeme dve premenné:

  • L1 – úroveň Špionáže útočníka (na tímovej planéte);
  • L2 – úroveň Špionáže obrancu (na tímovej planéte).

L1 - L2 =PlnáDetailnáZákladná
4 alebo viac90%10%0%
375%15%10%
265%20%15%
140%30%30%
030%30%40%
-120%25%55%
-20%20%80%
-30%10%90%
-4 alebo menej0%0%100%

Kontrola špionáže

Kontrola špionáže môže byť vykonaná na odhalenie špiónov, ktorý môžu byť na vašej planéte. Kontrola sa vykonáva po vstupe do menu Vedy a kliknutím na tlačidlo Skontrolovať špionážne sondy, ktoré nájdete vedľa vedy Špionáž. Táto kontrola môže byť vykonaná iba raz za určitú dobu. Čas, ktorý musíte počkať pred ďalšou kontrolou, zavisí od úrovne vedy Špionáž a od prítomnosti Planétového Štítu/Planétovej matrice/Povrchovej ulity.

Táto tabuľka zobrazuje čas medzi jednotlivými kontrolami:

Úroveň Špionáže

Bez štítu (hod)

So šťítom (hod)

28-30105
24-272010
21-23*3015
18-204020
14-175025
11-136030
8-107035
5-78040
2-49045

*nekonečné vesmíryPravdepodobnosť toho, či bude špión odhalený počas kontroly špionáže, zavisí od úrovne Špionáže oboch hráčov.

Tabuľka ukazuje pravdepodobnosť odhalenia špióna podľa úrovne špionáže.

V nasledujúcich tabuľkách použijeme dve premenné:

  • L1 – úroveň špionáže kontrolóra;
  • L2 – úroveň špionáže vlastníka špióna.

L1 - L2 =Pravdepodobnosť, že špión bude odhalený

Pravdepodobnosť, že špión nebude odhalený

4 alebo viac100%0%
2 or 375%25%
-1 do 150%50%
-2 alebo -325%75%
-4 alebo menej5%95%
  • Je šanca 30%,ak planéta na ktorej je sonda nemá Planétový Štít / Planétovú matricu/ Povrchovú ulitu
  • Je šanca 100%, ak planéta na ktorej je sonda má Planétový Štít / Planétovú matricu/ Povrchovú ulitu

Späť na vrchol