Csapatkémkedés

I Alap InformációKémkedéscsapatrepüléseketvégeztekannak érdekében, hogy információkat gyűjtsönegy másikbolygónSzövetségcsapata.Ezcsak akkor küldhetőegycsapatbolygórólbolygóramásikcsapat.Kémkedéscsapatjáratokcsak akkorvégezhetikémhajókat.Akémhajóka háromversenyek:Kémszonda/Kémbot/NoxelmeaKonfederáció/Terteths/Noxisvolt.Ebben a cikkbena kényelem kedvéértutalunk, hogyezeket ahajókat, mint "kémek".Kémeket lehetküldenibármilyenszövetségtagjahozzáférésseljáratok,de csaka Leaderláthatod a kapottKémjelentést.1 Hogyan kell kémkedni?Egykémérkezikegy ellenségescsapatbolygóegyKémkedésrepülést.Minden repüléstartalmazhat egykémcsak.Küldeniegykémetkellküldeniegy másik járatra.Érkezéskorakémad kiaz elsőjelentést.Egykémmaradaz ellenségescsapatbolygót, amígazt visszahívják vagyamíg meg nemöltek, miutánfelfedezte.Bármikorkémjelentéstlehet kérni, amíg akémmég mindigaz ellenségesCsapatbolygó.Vanóra leforgásaközöttmindenkémkedésretőlugyanazon a bolygón.Ez30 másodpercaz 1. szintenkémkedés ésminden szintencsökkenti, hogyidőt1 másodperc.Szóvala 20. szintetkémkedés- acooldimeidő11 másodperc.

Jelenleg 3félejelentésekeltérnekazinformációk mennyisége, hogya kínálat:

  • Teljes – Információforrások, az energiaügy, a védelmi, a hajókatés abolygónépessége;
  • Részletes – Információforrások, energia-és védelempolitikai;
  • Alap – Információforrások ésenergia;

Az esély,hogy milyen típusúajelentéstkapott,függa fejlettségi szintatudománykémkedés,mindkétcsapatbolygók.

II Esélyek a különböző típusú kémjelentéshez:

A táblázatmutatjaaz esélyefogadásáraegyike a háromtípusú jelentést(Teljes,Részletes, vagy Alap).Az alábbi táblázatbanfogjuk használnia két változó:

  • L1 - Ez avizsgáltszinten atudománykémkedés,a Támadó(aCsapatbolygón)
  • L2 - Ez avizsgáltszinten atudománykémkedés,aVédekező (aCsapatbolygón)

L1 - L2 =TeljesRészletesAlap
4 vagy több90%10%0%
375%15%10%
265%20%15%
140%30%30%
030%30%40%
-120%25%55%
-20%20%80%
-30%10%90%
-4 vagy kevesebb0%0%100%

III Kémszondák ellenőrzése

1 InformációKémkedésellenőrzéseketlehetvégezni, hogy megpróbálja megtalálniminden olyankémek, hogy lehetacsapatbolygón.Avizsgálatúgy történik,belép amenübeTudományés rákattint a"Kémszondák ellenőrzése" gombtalálható, amelyközvetlenül akémkedéstudományoslapotvagyaPlanetmenüben, amikora közvetlengombrakattintva"Kémszondák ellenőrzése".Ezek az ellenőrzésekcsakegyszer kell elvégeznibizonyosszámúalkalommal.Azidőtmeg kell várni, amíg egy másikellenőrzéstisvégzettszintjétől függakémkedésés atudományjelenléte vagy hiányaaz egyikvédelmi struktúrákBolygóE-mező/BolygóMátrix/Kagylófelület.Itt van egytáblázat, amely bemutatjaazt az időt, hogykell eltelniekémellenőrzések:

Kémkedés szintjePajzzsal (perc)Pajzs nélkül (perc)

28-30105
24-272010
21-23*3015
18-204020
14-175025
11-136030
8-107035
5-78040
2-49045
  • Végtelen Univerzum

2 Esélyek

Az esély, hogy egySpykerülnapvilágra,közbenSpyellenőrzés,függaszintenatudományKémkedés,mindkétcsapatBolygók.A táblázat azesélyefelfedezni egykémszinteknek megfelelőenakémkedéstudomány.Az alábbi táblázatbanfogjuk használnia két változó:- L1 - Védekezőáltalkutatottszintűkémkedés

  • L2 - Kémszondák által kutatott szintű kémkedés

L1 - L2 =

Esély, hogy megtalálja a kémet

Esély, hogy nem találja a kémet

4 vagy több

100%

0%

2 vagy 3

75%

25%

-1-től 1-ig

50%

50%

-2 vagy -3

25%

75%

-4 vagy kevesebb

5%

95%

Miután aKémszondafedeztek felvan esély, hogy elpusztítsaazt:

  • Van egy 30% esélye van, hogy elpusztítsa afelfedezettkémszondaabolygó, haa szondaabolygónincsE-Mező/BolygóMátrix/Kagylófelület.

  • Van egy100%-osesélye, hogy elpusztítsa afelfedezettkémszondaabolygó, haa szondaabolygóegyE-Mező/BolygóMátrix/Kagyló felület.

Vissza az elejére