Kereskedelmi központ

Információ

Néhakétségbeesettenszükséged van egybizonyos nyersanyagra, mígugyanabban az időbenvannagytöbbletegy másik nyersanyagból.Az ilyen esetekben fordulhatsz akereskedelmi központhoz, ahol el lehet cserélni a nyersanyagot egy másik nyersanyagra.Ezt úgy lehet csinálni, haböngészela jelenlegi ajánlatok között éskeresel egyet, amely megfelel neked, vagy ha saját ajánlatot teszel.Az utóbbi esetben várnod kell, amíg valakielfogadja az ajánlatod.Mindenbolygón csakegykereskedelmi központ lehet.Az épületfejlesztésecsökkenti akereskedők"jutalékát"és ezáltalkedvezőbbárfolyamot biztosít.

Jellemzők:

 • A játékosolyanajánlatokattehet fel, amelyekben a nyersanyag egyenlő azzal: ajátékos nyersanyagpontjaiszorozva100 (az összes ajánlat a játékosaz összesbolygóján).
 • Afelajánlottés aszükségesnyersanyag közötti aránynem haladhatja meg a következőt: 1:1.5.

Például: Egy játékos ajánlhat 8 000 fémet 4 000 - 12 000 ásványért.

 • Amikor lezársz egy ajánlatot,mint eladó, fizetned kelladót/díjat:5%-ánaka megkapottnyersanyagnak.

Például: Egy játékos 1000 fémet ajánl 1000 ásványért, ebből az adó 50 ásvány, úgyhogy kapni fog 950 ásványt (vagyis csak 95%-ot).

 • Ha egyajánlategészül ki,akkornem lehet visszavonnia következő 6óra.Ezt követőenlehetvisszavonni.
 • Amikoregy ajánlatotvisszavonták,van egybüntetéskezdve50%-a 6.órábanfokozatosan csökken25%-a15.óráig, majdfokozatosan csökkena0%,a24.órában.
 • Haaz ajánlatotvisszavonták24 óra elteltével, nincsbüntetés ezért az ajánlatért.
 • Amikor egyjátékos elfogadjaaz ajánlatot, őazonnal kapja meg arészét.Az eladójoga vanindoklás nélkül elállhat arészt,amikor csak akar.
 • Haaz eladónem vesziát a nyersanyagot72 órán belül, akkor azautomatikusan hozzá lesz adva a Bolygójához.
 • Hasenki nemfogadja elaz ajánlatot, akkor az ajánlataz "Ajánlataim" menüben marad határozatlan időre, amíg azeladóvissza nem vonja.
 • A Prémium játékosok használhatnak szűrőt, hogy átszűrjék az ajánlatokat az alapján, hogy ki mit ad el, és mit szeretne venni.

Maximális szint: 10. szintFeltételek:

 • Nincs

Részletes táblázat - Kereskedelmi központ

Szint

Fém

Ásvány

Gáz

Időtartam

Energia

1

5 000

3 500

100

0:32:00

10

2

7 500

5 250

150

1:04:00

13

3

11 250

7 875

225

1:20:00

16

4

16 875

11 813

338

1:40:00

20

5

25 313

17 719

506

2:05:00

24

6

37 969

26 578

759

2:36:15

31

7

56 953

39 867

1 139

3:15:19

38

8

85 430

59 801

1 709

4:04:08

48

9

128 145

89 701

2 563

5:05:11

60

10

192 217

134 552

3 844

6:21:28

75

Vissza az elejére