Csapatbolygó kijelölése

Kijelölni Csapatbolygó acselekményfordulta Szövetségegyikvezetője,a Bolygók egycsapatbolygót ésezzel segíti a Szövetség tagjait, hogy elérjék a Játék célja.Acsapatbolygólehet nyilvánítani,csaka szövetségvezetője, akikell felelniük azelső ésmegfelelnek azalábbifeltételeknek:

  • A játékosnakkell lennie,a Szövetségvezetője;
  • Ottkell lennielegalább 9Szövetségtagjai- 3-tólminden futam(Vezértartalmazza);
  • A Vezérnek kell, hogy legyen legalább2Bolygó(ezlehetetlen,az egyetlenbolygó, hogynyilvánítsákcsapatbolygó);
  • A Vezérnek rendelkezniekell Kormány/Szabályozó palota/Kaptár 10. szintenalakult kiaz egyikBolygók(mindegymelyiket);
  • A Vezérmegengedettbejelenteni, haazokbolygók (kivéve abolygóítéltfő).
  • Azösszeg5 000 000 Összpont atop 5játékos a Játékosranglistán(függetlenülaRaceAllianceés atagság).

Amikor egybolygónyilvánítottáka csapatmár nemcsak egyjátékosbolygó,de aSzövetség.Ezérta szövetségvezetőjekell legalább2Bolygók, amikor akarnakfordulniegyikükegycsapatbolygón.

Amikora Vezérvalalmelyik bolygóját szeretné kijelölni Csapatbolygónak, választania kell azt a bolygót, aholkifejlesztette aKormány/Szabályozópalota/Kaptár10. szintjét, majd kijelölnie kell a kiválasztottbolygót.Után egyszermár vanegy csapatbolygójánakmegszüntetiazt a követelményt,összesen5 000 000pontot,még akkor isezek a pontokszáma nem éri el- a többia szövetségekazt állítják,a csapatbolygón.

Vissza az elejére