Proglašavanje timske planete

Proglašavanje timske planete predstavlja proces preobraćanja jednu od planeta vođe saveza u timsku planetu. Na taj se način pomaže savezu i igračima koji u taj savez sudjeluju da ostvare cilj igre.Timsku planetu može proglasiti samo vođa saveza koji mora ispuniti sljedeće zahtjeve i uvjete:

  • Igrač mora biti vođa сaveza;
  • Savez mora imati najmanje 9 članova, 3 od svake rase(uključujući vođe);
  • Vođa mora imati najmanje dvije planete. Nemoguće je proglasti jedinu planetu za timsku);
  • Vođa mora imati Government/Regulator palace/Košnica na 10 razini ina jednu od svojih planeta (nije važno o kojoj se planeti radi);
  • Vođa može odabrati bilo koju planetu za timsku samo da nije to njegova glavna planeta.
  • Zbroj ukupnih bodova top 5 igrača u trenutnom poretku mora bitii veći od 5 000 000 (bez obzira na rasu i savez)

Kada se planeta proglasi da je timska ona više nije samo vlasništvo vođe saveza već svih igrača u tom savezu. Zato vođa saveza mora imati najmanje dvije planete kako bi mogao jednu od njih pretvoriti u timsku.

Kada vođa želi proglasiti jednu od svojih planeta za timsku on mora otići na planetu gdje ima razvijenu Government/ Regulator palace/ Košnicu na 10 razinu i proglasiti željenu planetu.

Jednom nakon što neki savez napravi timsku planetu pravilo o ukupnim bodovima više ne vrijedi.

Vrati se na vrhu