Banka

InformacijaBanka je velika financijska institucija čiji je osnovni cilj ostvariti što više profita.Pokušavajući ostvariti taj svoj cilj ona vam može biti korisna, dajući vamkredite u resursima. Ona vam će vam dati kredit u zalog za kredite dok resurse ne vratite.Banka će vam dati kredit u omjeru 100 resursa za svaki ukupni bod koji imate.Banka ima svoju učinkovitost koja se temelji na njezinoj razini, započevši od 50% na prvoj razini te sve dok se ne dosegne maksimalnih 100% na 10-toj razini (vidite tablicu ispod).Imajte u vidu da es učinkovitost banke također računa i prilikom utvrđivanja maksimalne količine resursa koju možete posuditi. Kada uzmete jedan kredit, drugi takav čete ponovo moći uzeti tek nakon što vratite prvi.Na primjer:Igrač ima 250 ukupnih bodova i 1 razinu banke. Maksimalna količina dostupnih resursa se izračunava na sljedeći način: 250 * 100 * 50% (Ukupni bodovi * 100 * učinkovitost) = 12 500U slučaju da je banka na 10-toj razini njezina bi učinkovitost bila 100% i tako maksimalana količna resursa koje bi ste mogli posuditi bila bi 25 000.Prilikom posuđivanja resursa imat čete mogućnost rasporediti kredit između različitih vrsta resursa. U svjetovima u kojima je na primjer omogućeno da posudite 100 000 resursa moći ćete cijeli iznos raspodijeliti Ana samo jednom od resursa ili ga možete podjednako preraspodijeliti između svih vrsta resursa.Ovaj kredit naravno zahtijeva kredite koje bi bili zalog da čete ga kasnije vratiti. Za svaki 1000 resursa banka traži 1 kredit koji je garancija da čete resurse kasnije vratiti. Za kredit od 105 000 resursa, banka će vam tražiti 105 kredita zaloga.Postoji kamata u resursima za svaki kredit:

  • Ako kredit vratite u roku od 7 dana, kamata je 10% i uzeti krediti se vraćaju na vašem računu!
  • Ako kredit vratite u roku od8 do14 dana, kamata je 20% i uzeti krediti se vraćaju na vašem računu!
  • Ako kredit vratite u roku od15 do 21 dana, kamata je 30% i uzeti krediti se vraćaju na vašem računu!
  • Ako kredit vratite u roku od22 do 28 dana, kamata je 30% i uzeti krediti se vraćaju na vašem računu!
  • Ako kredit ne vratite u roku od 28 dana, kredintni podaci na vašem planetu se brišu (što znači da čete moći podignuti novi kredit), a kredite koje ste dali kao zalog se ne vraćaju (postaju vlasnišvo banke )!

Također možete uzeti 1 kredit po planeti te ne postoji mogućnost da kredit vratite s neke druge planete.

Max razina: 10

Zahtjevi

  • Nema

Detajlna tablica - Banka

RazinaMetalMineralGorivoVrijemeEnergijaUčinkovitost
12 0001 5006500:17:002250%
23 8002 8501 2350:22:572855%
37 2205 4152 3470:30:593460%
413 71810 2894 4580:41:504365%
526 06419 5488 4710:56:285470%
649 52237 14116 0951:16:146775%
794 09270 56930 5801:42:558480%
8178 774134 08158 1022:18:5610585%
9339 671254 753110 3933:07:3313190%
10645 375484 032209 7474:13:12164100%

Vrati se na vrhu