Pregled aukcije

Informacija

Aukcija je mjesto gdje se svi igrači, u trenutnom svijetu mogu nadmetati s resursima ili kupiti s kreditima različite pakete(ponude) koje sadrže resurse, brodove ili obranu. Dostupna je kroz hotlinkova, banku ili kroz trgovinu brodova.

Aukcije je podijeljena u runde I svaka traje 1 sat. Tijekom svake runde aukcije postoje paketi za sve 17 vrste jedinica, 12 za brodove i 5 za obranu. Za svaku jedinicu postoje 3 paketa (mali, srednji i veliki). Svaki igrač ima mogućnost kupiti ili nadmetati se za određeni paket. Kupovanje omogućuje igraču da doda sadržaj određenog paketa u osvojene pakete. U ovom slučaju igrač plaća cijenu izabranog paketa sa svojim kreditima. Nakon kupovine igrać i dalje može kupiti ili nadmetati se za taj ili drugi paket do kraja aukcijske runde.

Nadmetanje omogućuje igraču da se nadmeće s resursima (metal, mineral, gorivo ili otpadci) za određeni paket. Nadmetanje nije dozvoljeno od 00:00 do 09:00 sati (servenog vremena). Kada runda aukcije završi, igrač sa najvećom ponudom osvaja paket i njegov sadržaj te ga može dodati na jednu od svojih planeta. Ako ima 2 igrača s istom ponudom, paket osvaja igrač koji je prvi uputio ponudu.Imajte u vidu da u istoj rundi dva ili tri igrača različitih rasa se mogu natjecati za isti paket i samo jedan od njih može biti pobijednik. To znači da su aukcijski paketi zajednički, ali se sadržaj paketa definira po populaciji.Na primjer:Konfederacija može imati paket s 10 Cruiser-a (70 populacije), isti paket u trenutnoj rundi za Noxe će biti 35 Nemesis-a (također 70 populacije).

Kada kupite ili osvojite paket on odlazi u meniju "osvojeni paketi" odakle ga možete preuzeti i iskoristiti ga na bilo koju od svojih planeta.Ako ne preuzmete paket u roku od 24 sata taj će se paket automatski dodati na vašoj glavnoj planeti.

Imajte u vidu da osvojeni paket možete upotrjebiti na bilo koju od vaših planeta.

Ne možete uzeti paket brodova ili obrane na planeti gdje nemate dovoljno slobodne populacije;ako paket ne preuzmete u roku od 24 sata on će biti automatski poslan vašu glavnu planetu. Ako na glavnoj planeti također nemate dovoljno slobodne populacije doći će do overpopulacije i morat ćete uništiti neke od brodova.

Vrati se na vrhu