Glavni Galaktički Prolaz (GGP)

Glavni Galaktički Prolaz (GGP) je posljednja građevina u igri koja će donjeti pobjedu prvom savezu koji ju sagradi. Glavni Galaktički Prolaz (GGP) je izgrađen na Timskoj planeti u Galaxy zoni, tek nakon što su sva tri Obeliska sagrađena i svih 10 kristala sakupljeni.

Da bi se mogao Glavni Galaktički Prolaz (GGP) počeo graditi moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi (od strane cijelog saveza ne samo pojedinog igrača)

Ispunjenjem svih tih zahtjeva omogućuje se ovlaštenim članovima saveza da započnu GGP izgradnju.GGP zahtjeva resurse navedene ispod i 168 sati za izgradnju.Imajte na umu da je vrijeme potrebno za izgradnju GGP konstantno I da nije uvjetovano nikakvim bonusima koji reduciraju vrijeme izgradnje.

  • Metal: 5 000 000;
  • Minerali: 3 000 000;
  • Gorivo: 1 000 000;
  • Energija: 2 000.

Vrati se na vrhu