Ostaci

Ostaci su ono što ostaje od brodova nakon njihovog uništeja u bitci. Sadrži materijale koji se mogu reciklirati s čime se dobiju čisti reursi (metal, minerali i gorivo).

Nakon bitke ostaci brodova (osim for Turret Shield/Matrix Shield/Chitin Shell and Planet E-Field/Planet Matrix/Surface Shell) ostaju na bojom polju kao ostaci. Količina ostataka koja se pojavljuje nakon bitke se ravna na 25% do 35% od izgubljenog života svih sudionika u borbi. Ostaci se nalaze tamo gdje se dogodila bitka sve dok ih neki asteroid ili igrač ne pokupi.Kada ih pokupi igrač, oni se transportiraju na planeti igrača. Kada je pokupljen gravitacijom asteroida ostatci ostaju na njemu sve dok netko ne izvrši astrploataciju ili dok asteroid ne nestane.

Ako je planet uništen u bitci. On nestaje I polje ostataka više nije vidljivo na galaxy ekranu, samo je vidljivo ako imagte premium račun- pregeld ostataka.

Ostaci se mogu pokupiti recikliranjem, tankerom, reciklirajućim letom, ili dronom ako slobodno plurta svemirom.Nakon što se ostatci recikliraju u resurse mogu ostati u zgradi ne dulje od 48 sati. Nakon toga gotovi resurs se dodaje na planeti na kojoj se građevina nalazi.

Ostaci se mogu transportirati na drugi planet trasnportnim letom koji može biti poslan drugome planetu istog igrača ili planet drugog igrača.

Ostaci se mogu staviti na brodove koji su poslani na let svemirom.

Vrati se na vrhu