Reziduuri

Rezidurile sunt rămasiteledenavecareau fost distruseîntr-o bătălie. Aceasteaconţinmateriale, carepotfireciclateşiutilizatecaresurseeconomice(Metal, mineralşigaz).

După ce obătălieaavutlocşipiese si resturidenaveşiunităţide apărare distruse(cu excepţia pentruTuretaShield/MatriceShield/ Capsula Hitin şiPlanetaE-Field /PlanetMatrice/Scut desuprafaţă) sunt lasatepecampul de luptacafier vechi. SumadeResturicareaparedupă oluptăesteegală cu25% pana la35% dinviaţa pierduţa detoţi participanţii laBatalie. Resturilerămân acolo undebătăliaa avutloc, până cândacesteaesterecoltate sau până laotrecere a unui Asteroidprincâmpcare leatragecugravitateaei. Atunci cândacestea sunt recoltatede cătreunjucător, rezidurilesunttransportatepePlanetajucătorului. Atunci cândsuntatrasedeunasteroidcare trece, acesta rămânpeAsteroizipână cândsuntAstroploatatesaupână cand Asteroizidispar.

DacăoPlanetaestedistrusaîntr-o luptă, Planetadispareşi campul de Reziduri nuestevizibilpeecranulGalaxiei, aceastaestevizibildoarprin intermediulfuncţiei contuluiPremium–Vedere Ansamblu Reziduri.

RezidurilepotfirecoltatedeReciclator/ Nava Cisternă/Drona dereciclare depeunzborde reciclare, atunci cândpur şi simpluplutesc înspaţiu. RezidurilepotfirecoltatedeReciclator/ Nava Cisternă/Dronede reciclare prin MisiuneaAstroploatatiecândacestea sunt"ataşate" launasteroid.După ce Rezidurile sunt recoltateele sunttransportatelaPlanetajucătoruluiîn cazul în careacesta poate sa le transforme înresursein clădirea Centrala de Reciclare/ Depozit de vechituri / Centrala de Reciclare. Dupa ce rezidurile sunt reciclate in resurse, oferta valabila va ramane in cladire doar 48 de ore. Dupa ce resursele au fost adaugate planetei unde cladirea este localizataRezidurilepotfimutate de lao planeta la alt utilizândzborulTransport. Acestapoatefitrimiselaoplaneta a aceluiasi jucătorsaula oPlanetadeţinuta deun altjucător.Rezidurilepotfiîncărcatepenavecaresunttrimise cu zborul Calatorie Spatiala.

Înapoi sus