Fizica

Fizicaesteoştiinţăde bază,carecreşteproducţia de energie. Fizicaeste uşordecercetatşiestefoarteimportantapentru căesteaplicataînaproapetoatetehnologiile moderne. Trebuie săpăstrati unochi peaceastăştiinţă, în scopulde aodezvoltaîn mod regulat.Bonus: FiecareniveldeFizicăcreştecantitatea de energieacumulatade5%(până la50% întotal).

Nivelul Maxim: Nivelul 10

Cerinţe:

  • Laborator/Facilitatea Experimentala/Overmindlanivelul1

Tabeldetaliat–Fizica

NivelMetaleMineraleGazeTimp
11 00050000:24:00
22 0001 00000:43:12
34 0002 00001:17:46
48 0004 00002:19:58
516 0008 00004:11:57
632 00016 0002 5007:33:30
764 00032 0005 00013:36:18
8128 00064 00010 00024:29:20
9256 000128 00020 00044:04:47
10512 000256 00040 00079:20:37

Înapoi sus