Liste

Fiecare jucătorarela dispoziţieacestelisteşilepoatefolosipentruconfortullor.Lista PrieteniAceasta esteo listădejucătoripe carei-aţimarcatcaprietenişisunt uşoraccesibiledinlista deprieteni. Jucătoriidinlistata de prieteninu potfi ignorati. Pentru aadăugaun astfel dejucătorlalista deignore, prima oara trebuie eliminatdinlistade prieteni. Nuexistă nici olimitălacât demulţi jucătoripotfiadăugatilalistade prieteni. Pentru aadăugaunjucătorlalistata de prietenideschide-ti unmesajprimitde laacel jucătorşifaceţi clicpe"Adauga in lista de prieteni" saudeschide-tiprofiluljucătorului, în cazul în careindreptaexistă, de asemenea, esteun buton "Adauga in lista deprieteni" . Pentrua accesalistade prietenideschide meniul "personal" şifaceţi clicpe"lista de prieteni".Lista de ignoreAceasta esteo listădejucătoripe care doriţisă ii ignorati.Jucătorii ignoratinupottrimitemesajepersonale catre dvs.şi dvs.nu puteti trimite mesajepersonalecatre ei. Jucătoriidinlistadvs. de ignornu pot fiadăugaticaprieteni. Pentru aadăugaun astfel dejucătorlalista de prieteni, trebuie prima oara sa il eliminatidinlista deignor. Nuexistă nici olimitălacât demulţi jucătoripotfiadăugatilalista de ignor. Pentru aadăugaunjucatorlalista dvs. de ignordeschideti un mesajprimitde laacel jucătorşifaceţi clicpe"Ignor" saudeschide-tiprofiluljucătorului,în cazul în careindreaptaexistăun buton"Adăugaţi lalista de ignore". Pentrua accesalista deIgnordeschideti meniul "personal" şifaceţi clicpe"Lista ignor".

Înapoi sus