Piratare in echipa

Piraterie Echipa

Pirateriaesteprocesulde trimitere anavelorpirat(Spion/Luptator Bandit/NoxDarth), la oplanetă echipa inamica pentru a obtineresurse; esteunmod excelentdea obţineresursepentruplanetata echipaşi, în acelaşi timp privează peplaneta echipa aunui inamicde launele din resursele sale. Puteţifurapânălaun sfertdinresurseleprezente peplanetaechipa, prin intermediulpiratariei.

Flota depiratarienuse angajeazăînluptacuflotasau cu unitaile de apărare ale aparatorului. O bataliepoate avealoc numaiîn cazul în careAparatorul areSpion/Luptator Bandit/NoxDarth(nave piraterie) înflotalor. LuptaesteîntreSpion/Luptator Bandit/NoxDarth, din ambelepărţi, NUMAI. Upgrade-urinavelor, reducerileşibonusurilescutuluise aplică. Punctele suntcalculatecade obicei. Reziduri aparcade obicei.

Unzborde intrare de piratarieestemarcatăînportocaliupe ecranul "Flote " .Limitări:•DoarSpion/Luptator Bandit/NoxDarthpotefectuapiraterie.

Înapoi sus