Ingheţ

Informaţii

Abilitatea oferă oşansăde a îngheţaatacurileinamice. Atunci cândonavă inamicăesteîngheţatănucauzeazănici unfel dedaune.Bonus: Fiecarenavăcuaceastăabilitateoferăo şansă de0,04% să îngheţenaveleinamice, făcând astfelarmelelornefolositoare. Şansămaximăeste de20% (500 Hornettotal). Aceastăşansăestecalculatăpentrufiecaregrupşifiecarerundă. Naveleîngheţate nucauzează nici o daună, atunci când atacă.Navelecaredispun deîndemânare: Hornet

Înapoi sus