Calatorie spatiala

Calatoria Spatiala estecompletauto-explicativa, estedoaro calatorie, cu scopulunicdecareeste de atine flotala unlocsigur, departedePlaneta voastra. Acesttipdezbornu arenevoie decoordonateca destinaţie, în loc săvăasociaţiuntimpde zbor(într-o singură direcţie). În cazul în careflotaazburatpentrutimpulalocat, seîntoarceînapoişirevinedupăaceeaşi cantitatedetimp. Naveleintr-unzbor Calatorie Spatiala potfiîncărcatecuresurse, carevor fiîn siguranţăînspaţiudeschis. Consumulde gaze pentru o calatorie spatiala nuestedependentă detimpul sau dedistanţăzbor, aceastaeste oconstantă. ToateCalatoriile Spatialecosta 100de gaz. Sumamaximădetimpîntr-o călătoriespaţială(într-o singură direcţie) este de 11 ore59 minute.

Înapoi sus