Simulator de luptă

InformaţiiSimulatorul este uninstrument utilfolositpentru aafla mai multe despremodul în care funcţioneazăbătăliile.Aceastase face, pentru ca jucătorii săpoatăvedeacât debune suntşanselelordevictorie, cu toate acestea,nueste100%exact pentrucaunduşmanpoatesurprindemereuînluptă.

Încâmpuriledisponibile, intrărilejucatorul introduce, rasa Atacatoruluişi a aparatorului, sumele dinfiecaretipdenavă, nivelurile de upgrade al navelor, sumeledeunităţide apărarea Aparatorului, navele de comandant (dacă sunt), prioritatea navelor de comandant, abilităţile de amiral, statusul de amiral şi nivelurilde de cercetare a ştiinţelor. Simulator de luptăaredouăbutoanepepartea de josa acesteia. Unulsimuleazao luptafolosindinformaţilede intrare. Celalalt butonaştergetoatecâmpurile dinsimulatorul de luptă.IMPORTANT: Bataliileînsimulatorul de luptăsuntcalculateînacelaşi modcaluptelestandardînjoc, darrezultatulnueste100% corect. Vă recomandămsăîncercaţiaceeaşibătăliade mai multe ori, astfel încât să puteţivedeamai multe rezultateposibile. Simulatorular puteaarătarezultatecaresuntaproape imposibilsăaparăcuexactitate in aceleaşi condiţiiîn batalia dvs.reala. Ideeaacestui instrumentestemai degrabăsă ne cunoaştemsistemul de luptăînjocdecâtprevizionarea rezultatuluiexacta uneibataliiviitoare.

Înapoi sus