Management echipa Planeta

Administrarea Planetei Echipa

Atunci cândeste declarata, planetaechipa trebuie săfiegestionateînscopul de adezvoltaşi aasiguraatingereaScopului jocului. de gestionare planeteiechipeise ocupa liderulAlianţei(care a declarat-o), precum şi membri Alianţei, care au fostautorizatisă ogestioneze. Gama de activităţi disponibile pentrugestionareaplaneteiEchipadepinde de Ranguldat deLidermembrilorAlianţei. ReţineţicăLiderular trebui săacordeautorizaţiipentru amembrilorAlianţeiînscopul deadezvoltafiecare aspectalplaneteiEchipa. Fiecaremembru activ al Alianteiesteautorizatpentru adezvoltanumai in zonelein care au primit permisiune . Următoarele autorizaţii ce potfiacordatepentrumembriiAlianţeisuntlegate degestionareaplaneteiEchipa(pentru o lista completă a tuturorautorizaţiilordisponibile, du-telaRang):•autorizaţia dea construiînzonade resurse;•autorizaţia dea construiînzonaindustrială;•autorizaţia dea construiînzonamilitară;•autorizaţia dea construiînzonaGalaxiei;•autorizaţiade atrimiteatacurilaSorişi la alte planeteEchipa;•autorizaţiade aconstruinaveşi unitati deapărare;•autorizaţiade a cerceta ştiinţe cercetare;•autorizaţiade avizualizatoatezoneleplaneteiEchipa. Liderului ii estepermissă acordesausă iaacesteautorizaţii, în orice moment.

Înapoi sus