Vedere ansamblu zboruri echipa

Prezentarea Generala a Zborurilor Echipa

ZborurileEchipasuntzboruricaresuntpornite de laoplanetăEchipasi tintalorestefieo planeta echipa (pentru atacul, piraterieşispionaj echipa) sauunSoare(pentru ataculStelar). Aici esteolistadezboruri Echipa disponibile :• Spionaj Echipa-zbor de recunoaştereaplanetelor Echipa inamice cunavespion.• Atac Echipa-atacpeplanete echipaostileînscopul de afuraresursesau a distruge floteleinamicului.•Reciclare– Colectarea de Resturi rămase delabătălii.•Atac Stelar -trimitereaflotelorde pe planeta echipapentru aatacaun Soare.• Piraterie Echipa – hoţie silentioasa.•Calatorie SpatialaEchipa-trimitereanavelorin misiuneîn condiţii de siguranţă.

Înapoi sus