Planete

Planeta estecea mai mică parte constitutivaaUniversuluiNemexia. Universuleste împărţitînGalaxii, înGalaxiile in sistemeşi sistemulînPlanete. Pe fiecare planetaunjucător poate sa isi dezvolteimperiullorindependentde alţi jucători. Jucătoriipotinteracţionacualte planeteprintrimiterea de zboruri spreplaneterespective, în acelUnivers.

Pentru mai multe informaţiicu privire laplaneteşi la toateopţiuniledisponibile, a se vedeaprivire de ansamblu a planetelor.

Înapoi sus