Lista planeta

Coada permitejucătorilorsăînceapăconstrucţii, cercetărişiupgrade-uri ulterioare.

Coada de constructiipoate conţinepânăla3proceseulterioare(5 şi 6pentruutilizatoriiPremium reaspectiv pentruPlatinum Premium). Coada esteuna şiaceeaşipentrutoatezonele. Clădirileîntr-o singurăzonăsuntconstruiteuna dupăalta, în timp ceceledin zone diferitesuntconstruiteînparalel. Acest lucruînseamnăcă, dacă începeconstruireaunei minede metalşia unei cladiri de stocaremetal, constructiilelorvorrulasimultan, deoarece acestea suntplasate în zone diferite.

În mod similar, coadapentrucercetareaştiinţeloreste depânăla3sloturi(5 pentru utilizatoriiPremiumşi6pentruutilizatorii PlatinumPremium). Aici, toateştiinţelesuntcercetateuna după alta, indiferentdetipuldeştiinţece sunt cercetate.Există, de asemenea, siocoada deupgrade-uri, careare 3sloturi(5 pentruutilizatoriiPremiumşi6pentru utilizatoriiPlatinumPremium). upgrade-urisuntprocesateuna dupăalta.Există, de asemenea, este o coada a constructiilor de nave, sloturilesalenusuntlimitate.Candun procesîncoadaesteanulat, următorulia locul in coada. Cand finalizarea unui proces, care este o cerinţăpentrua începeprocesul următorîncoada de aşteptare,esteanulat, urmatorulnuvapornideloc.

Înapoi sus