Fronta

Fronta dovoluje hráčům zadat více příkazů stavby, upgradu nebo výzkumu.

Do fronty staveb mohou být zařazeny až 3 položky, resp. 5 pro Premium uživatele, 6 pro Platinum uživatele. Fronta je stejná pro všechny zóny. Budovy v jedné zóně se staví postupně jedna po druhé, zatímco se stavby v různých zónách staví souběžně. To znamená, že pokud začnete stavět Důl kovu a Sklad kovu, tyto budovy se budou stavět současně.

Odobně, fronta pro výzkum věd jsou 3 sloty (5 pro Premium uživatele a 6 pro Platinum uživatele).Tady jsou vědy zkoumány jedna za druhou, bez ohledu na typ věd.

K dispozici je také fronta upgradů, která má 3 sloty (5 pro Premium uživatele a 6 pro Platinum uživatele). Upgrady jsou zpracovávány jeden po druhém.

K dispozici je také fronta stavby lodí, její sloty nejsou omezeny.

Když se zruší proces ve frontě, příští proces ve frontě jde jeho místo.Při zrušení procesu, ktery je podmínkou pro zahájení dalšího procesu ve frontě, nebude druhý výzkum spuštěn vůbec.

Zpět na začátek