Cíl hry stručně

Cílem hry Nemexia je vybudovat Nejvyšší hvězdná bránu (NHB).

Nikdo by si nikdy nemyslel, že mír mezi dvěma rasami, je špatný nápad. Nyní, mnoho let po velké válce již to již není o rase proti rase. Nikdy se již nestará o čest; Lidé zabíjejí lidi, tertethi zabíjají tertethy a noxis zabíjejí noxis. Bezduché usilování o sílu změnilo vztahy ve vesmíru k nepoznání. Nyní jsou tři velké frakce, Konfederace, Terteths a Noxi, zredukovány na malé hádající se skupiny. Kdokoliv jiný je připravený se snimi spojit, jen aby si zachránil kůži nebo mohl konspirovat proti silnějšímu nepříteli. Každá z těchto chaotických skupiny změnila své členy na vždy, kdokoliv není postradatelný, je zlikvidován a každý, kdo je potřebný, je všemi prostředky lákán ke spojenectví.

Výsledkem toho všeho je, že ve vesmíru již neexistují velké řídící orgány, ale pouze malé skupinky spoléhající se na špinavé intriky.

Jediná šance pro ostatní skupiny je vybudovat velké vesmírné impérium, které by mohlo nastolit pořádek ve vesmíru. Stará pověst říká, že jednoho dne bude vybudována brána udělující neomezenou moc. Říká se jí Nejvyšší hvězdná brána. Jde údajně o transportní zařízení, které může kohokoliv poslat na jakékoliv místo, kde může dosáhnout absolutního vědění a poznání, a tím i neomezené moci.

Přestože jsou dnes všechny skupiny odkázány samy na sebe, Nejvyšší hvězdná brána může být vybudována jen tehdy, když budou všechny rasy spolupracovat. Každá rasa musí vybudovat speciální Obelisk, který zprovozní bránu. Bez některého ze tří Obelisků by NHB nemohla být postavena. Obelisky a NHB vyžaduje nějaké Krystaly, které mohou být získány útočením a bráněním samotného Slunce.

Nyní zbývá jediná otázka: kdo bude schopný zapsat svoje jména do Síně slávy, zúčastněním se boje za alianci, která postaví NHB. Až to bude hotovo, nastane ostrý krvežíznivý konflikt zvaný Deatmatch. Poté skončí éra hry Nemexia a Vesmír bude restartován.

Zpět na začátek