Bitevní systém

1 Bitvy

V každé bitvě bojuje flotila útočníka proti flotile obránce.Lodě (a obrana) obou stran jsou rozděleny do skupin podle jejich typu.Každá skupina pálí na nepřátelské jednotky a některé z nich tak oslabí.Po každém výstřelu je pancíř opraven výpočtem podle obrany a když obrana útočí, podle útočníka. Poškození a oprava obrněných jednotek je vysvětlena také níže.Hra rozhoduje, které lodě (obrana) z každé skupiny udeří na určené cíle.Jesliže cíle nejsou předem zaměřeny na určitou skupinu, úder bude veden na náhodně zvolenou skupinz válečných lodí nebo obranu.Při vítězství po útoku bere útočník poraženému obránci část zdrojů. Pokud dojde k remíze nebo je útočník poražen, nezíská žádný materiál.Musíte vědět, že civilní a velitelské lodě budou zničeny až v závěru bitvy jako poslední.

2 Zbraňové systémy

Každá loď má zbraňový systém od jednoho z následujících typů - Laser, Iontty nebo plazma. Zde je tabulka:

KonfederaceTertethovéNoxové
IDLoďZbraň

LoďZbraň

LoďZbraň

1Nákladní loďLaserNákladní botLaserZásobovačLaser
2MegaNákladní loďLaserBig Nákladní botLaserMega ZásobovačIont
3PrůzkumníkLaserČervená stíhačkaLaserNox DarthLaser
4KřižníkIontZachycovačIontNemesisIont
5OchránceLaserŠtítový botLaserAbsorberLaser
6BattleKřižníkIontVesmírná armádaIontDuchIont
7TorpedoborecPlazmaGoliathPlazmaSršeňPlazma
8BombardérLaserBombardérbotLaserRozsévač sporLaser
9Hvězda smrtiIontTitánIontKrálovna NoxIont
10KolonizátorLaserKolonizační botLaserOsadníkLaser
11RecyklátorLaserTanková loďLaserRecyklátor DroneLaser
12ŠpIontLaserŠpionážní botLaserNox myslLaser
13Solární družiceLaserSluneční satelitLaserOrgano satelitLaser

Stejná pravidla platí pro obranu:

KonfederaceTertethovéNoxové
IDObranaZbraň

ObranaZbraň

ObranaZbraň

1Balistická věžLaserObranná matriceLaserNoxský lukostřelecLaser
2Laserová věžLaserLaserová matriceLaserLaserová tkáňLaser
4Iontová věžIontIontová matriceIontIontová tkáňIont
5Plazmová věžPlazmaPlazmová matricePlazmaPlazmová tkáňPlazma
8Laser-iontová baterieLaser and IontLaser-Iontová matriceLaser and IontLaser-Iontová tkáňLaser and Iont
9Plazma-laserová bateriePlazma and LaserPlazma-Laserová matricePlazma and LaserPlazma-Laserová tkáňPlazma and Laser
10Ionto-plazmová baterieIont and PlazmaIont-Plazmová matriceIont and PlazmaIont-Plazmová tkáňIont and Plazma
6Ochraná věžLaserOchraná maticeLaserChitinový krytLaser
7Planetární E-polLaserPlanetární matriceLaserPlanetární krytLaser

Útok každé jednotky je vypočítán podle následujícího schématu:Základ útočných jednotek je určen dle všech bonusů násobků od základního útoku.

 1. Vědy zbrojních systémů (závisí na určení jednotlivých zbraňových systémů). Výzkum laseru, výzkum Iontů nebo výzkum plazmy plazmy
 2. Admirálský stat pro útoky lodí (platí jen pro válečná plavidla).
 3. Admirálské zbraňové dovednosti (závisí od toho, jakou zbraní je ta která loď vybavena - laser, vrhač Ionttů, plazmové zbraně)
 4. Admirálská dovednost silového útoku
 5. Bonus velitelské lodě (Exekutor)
 6. Vylepšení lodí

Příklad: Vy máte jednoho Průzkumníka na úrovni 2 aktualizace lodi, úroveň 5 laserových věd, admirálský stat útoku na úrovni 20, dovednost admirála laserový paprsek na úrovni 5, admirálský silový útok na úrovni 3, velitelskou loď - exekutor na úrovni 20.Tak průzkumník bude mít:420 \ 420(25% \ 515% + 200.1% \ 53% \ 32% \ 200.15%) = 420 \ 420111% = 886.2 razance útokuSmysl útoku vaší jednotky můžete snadno "vypočítat" použitím simulátoru bitvy.

3 Pancéřování

Typy pancéřování jednotek ve hře jsou tři - lehký, střední a těžký. Každá obrněná jednotka má různé počáteční procento.

 • Lehký - 3%
 • Střední - 6%
 • Těžký - 9%

To znamená, že různé jednotky budou mít různé druhy pancéřování s různým podílem startovních procent. Můžete porovnat v následující tabulce:

KonfederaceTertethovéNoxové
IDLoďPancéřováníLoďPancéřováníLoďPancéřování
1Nákladní loďlehkýNákladní botlehkýZásobovačlehký
2MegaNákladní loďstředníBig Nákladní botlehkýMega Zásobovačlehký
3PrůzkumníklehkýČervená stíhačkalehkýNox Darthlehký
4KřižníkstředníZachycovačstředníNemesisstřední
5OchráncelehkýŠtítový botlehkýAbsorberlehký
6BattleKřižníktěžkýVesmírná armádatěžkýDuchtěžký
7TorpedoborecstředníGoliathstředníSršeňstřední
8BombardértěžkýBombardérbotstředníRozsévač sporstřední
9Hvězda smrtitěžkýTitántěžkýKrálovna Noxtěžký
10KolonizátortěžkýKolonizační bottěžkýOsadníkstřední
11RecyklátortěžkýTanková loďtěžkýRecyklátor Dronetěžký
12ŠpIontlehkýŠpionážní botlehkýNox mysllehký
13Solární družicelehkýSluneční satelitlehkýOrgano satelitlehký

Stejná pravidla platí o obraně:

KonfederaceTertethovéNoxové
IDObranaPancéřováníObranaPancéřováníObranaPancéřování
1Balistická věžlehkýObranná matricelehkýNoxský lukostřeleclehký
2Laserová věžstředníLaserová matricelehkýLaserová tkáňlehký
4Iontová věžtěžkýIontová matricetěžkýIontová tkáňtěžký
5Plazmová věžstředníPlazmová matricestředníPlazmová tkáňtěžký
8Laser-iontová bateriestředníLaser-Iontová matricestředníLaser-Iontová tkáňlehký
9Plazma-laserová baterietěžkýPlazma-Laserová matricestředníPlazma-Laserová tkáňstřední
10Ionto-plazmová bateriestředníIont-Plazmová matricetěžkýIont-Plazmová tkáňtěžký
6Ochraná věžlehkýOchraná maticelehkýChitinový krytlehký
7Planetární E-polstředníPlanetární matricestředníPlanetární krytstřední

Pancéřování každé jednotky vypočítáme podle následujícího schématu:Základ všech obrněných jendotek se odvíjí od souhrnu všech bonusů.

 1. Výzkum obrněných jednotek (závisí na tom, jaké obrněné jednotky se rozhodnete použít: Lehké opancéřování Střední opancéřování nebo Těžké opancéřování
 2. Admirálská dovednost Mistr štítů (platí jen pro lodě).

Příklad:Vy máte jednoho Průzkumníka/Červenou stíhačku/Nox-Darth na úrovni 5 lehkého pancíře a dovednosti admirála Mistr štítů na úrovni 5.Tak bude tento typ lodě mít:3% \ 51% \ 51% = 13% úroveň opancéřování.Také můžete snadno "vypočítat " opancéřování vaší jednotky tím, že použijete simulátor bitvy pro hru.

4 Životnost

Můžete sledovat jakou životnost každá vaše jednotka má na informační části pro tuto jednotku. Jiné životnostní prémie jsou:

Jiné životnostní prémie jsou:- Výzkum: Obrana lodí dá 10% životnost pro všechny lodě na danné úrovni. - Admirálská dovednost Loďmistr navyšuje o 2 % životnost pro všechny lodě s jejím zvýšením o jednu úroveň. - Admirálská dovednost Mistr obrany navyšuje o 2% životnost pro celou obranu s jejím zvýšením o jednu úroveň. - Admirálský stat Život (lodí) navyšuje o 0.3% životnost pro všechny lodě s jejím zvýšením o jednu úroveň. - Velitelská loď Ničitel zajistí o 0.15 % vyšší životnost pro všechny jednotky s jejím zvýšením o jednu úroveň.

Každá aktualizace také ovlivní životnost lodi.5 Bonus poškození a penalizací

Každá jednotka (válečná loď nebo obrannná jednotka) má bonus poškození (20% nárůst útoku) proti atleast 2 jiné jednotky a bitevní lodě má trest (20% pokles útoku) againts atleast jiné 2.Toto znamená to jestliže Průzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth má bonus pro poškození o Křižník/Zachycovač/Nemesis a Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor může dostat trest pro případ Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch a Torpédoborec/Goliath/Sršeň.Detailní tabulky pro bonusy poškození a penalizace můžete najít níže:

Lodě
JednotkaBonus poškození + 20%PoškozeníPenalizace - 20 %
Průzkumník/Červená stíhačka/Nox DarthKřižník/Zachycovač/NemesisPrůzkumník/Červená stíhačka/Nox DarthBitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch
Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač sporOchránce/Štítový bot/AbsorberTorpedoborec/Goliath/Sršeň
Death Star/Titán/Královna Nox
Křižník/Zachycovač/NemesisPrůzkumník/Červená stíhačka/Nox DarthKřižník/Zachycovač/NemesisBombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor
Torpedoborec/Goliath/SršeňOchránce/Štítový bot/AbsorberDeath Star/Titán/Královna Nox
Bitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch
Ochránce/Štítový bot/AbsorberPrůzkumník/Červená stíhačka/Nox DarthOchránce/Štítový bot/AbsorberTorpedoborec/Goliath/Sršeň
Křižník/Zachycovač/NemesisBitevní křižník/Vesmírná armáda/DuchBombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor
Death Star/Titán/Královna Nox
Bitevní křižník/Vesmírná armáda/DuchOchránce/Štítový bot/AbsorberBitevní křižník/Vesmírná armáda/DuchPrůzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth
Death Star/Titán/Královna NoxTorpedoborec/Goliath/SršeňKřižník/Zachycovač/Nemesis
Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor
Torpedoborec/Goliath/SršeňPrůzkumník/Červená stíhačka/Nox DarthKřižník/Zachycovač/NemesisOchránce/Štítový bot/Absorber
Bitevní křižník/Vesmírná armáda/DuchTorpedoborec/Goliath/SršeňBombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor
Death Star/Titán/Královna Nox
Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač sporBitevní křižník/Vesmírná armáda/DuchOchránce/Štítový bot/AbsorberPrůzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth
Death Star/Titán/Královna NoxBombardér/Bombardérbot/Rozsévač sporKřižník/Zachycovač/Nemesis
Torpedoborec/Goliath/Sršeň
Death Star/Titán/Královna NoxKřižník/Zachycovač/NemesisPrůzkumník/Červená stíhačka/Nox DarthOchránce/Štítový bot/Absorber
Torpedoborec/Goliath/SršeňBombardér/Bombardérbot/Rozsévač sporBitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch
Death Star/Titán/Královna Nox

...

Obrana vs Lodě
JednotkaBonus poškození + 20%
Balistická věž/Obranná matrice/Noxský lukostřelecPrůzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth
Křižník/Zachycovač/Nemesis
Laserová věž/Laserová matrice/Laserová tkáňPrůzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth
Křižník/Zachycovač/Nemesis
Torpedoborec/Goliath/Sršeň
Iontová věž/Iontová matrice/Iontová tkáňOchránce/Štítový bot/Absorber
Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor
Plazmová věž/Plazmová matrice/Plazmová tkáňBitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch
Death Star/Titán/Královna Nox
Laser-iontová baterie/Laser-Iontová matrice/Laser-Iontová tkáňKřižník/Zachycovač/Nemesis
Ochránce/Štítový bot/Absorber
Plazma-laserová baterie/Plazma-Laserová matrice/Plazma-Laserová tkáňBitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch
Torpedoborec/Goliath/Sršeň
Ionto-plazmová baterie/Iont-Plazmová matrice/Iont-Plazmová tkáňBombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor
Death Star/Titán/Královna Nox

...

Lodě vs Obrana
JednotkaBonus poškození + 20%
Průzkumník/Červená stíhačka/Nox DarthBalistická věž/Obranná matrice/Noxský lukostřelec
Laserová věž/Laserová matrice/Laserová tkáň
Křižník/Zachycovač/NemesisLaserová věž/Laserová matrice/Laserová tkáň
Iontová věž/Iontová matrice/Iontová tkáň
Ochránce/Štítový bot/AbsorberBalistická věž/Obranná matrice/Noxský lukostřelec
Iontová věž/Iontová matrice/Iontová tkáň
Bitevní křižník/Vesmírná armáda/DuchPlazmová věž/Plazmová matrice/Plazmová tkáň
Laser-iontová baterie/Laser-Iontová matrice/Laser-Iontová tkáň
Torpedoborec/Goliath/SršeňLaser-iontová baterie/Laser-Iontová matrice/Laser-Iontová tkáň
Plazma-laserová baterie/Plazma-Laserová matrice/Plazma-Laserová tkáň
Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač sporPlazma-laserová baterie/Plazma-Laserová matrice/Plazma-Laserová tkáň
Ionto-plazmová baterie/Iont-Plazmová matrice/Iont-Plazmová tkáň
Death Star/Titán/Královna NoxPlazmová věž/Plazmová matrice/Plazmová tkáň
Ionto-plazmová baterie/Iont-Plazmová matrice/Iont-Plazmová tkáň

...

6 Zásadní cíle

Každá jednotka (válečná loď nebo obrana) má přednostní cíle. Tot znamená, že dokud je tento cíl aktivní, palba nepřestane až do jeho eliminování (výjimkou může být, pokud je využita palebná dovednos. Detailní tabulka pro cílové priority je uvedena níže:...

Lodě vs Lodě
IDJednotkaPrioritní cíl
3Průzkumník/Červená stíhačka/Nox DarthBombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor
4Křižník/Zachycovač/NemesisTorpedoborec/Goliath/Sršeň
5Ochránce/Štítový bot/AbsorberPrůzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth
6Bitevní křižník/Vesmírná armáda/DuchOchránce/Štítový bot/Absorber
7Torpedoborec/Goliath/SršeňBitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch
8Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač sporDeath Star/Titán/Královna Nox
9Death Star/Titán/Královna NoxKřižník/Zachycovač/Nemesis

...

Lodě vs Obrana
IDJednotkaPrioritní cíl
3Průzkumník/Červená stíhačka/Nox DarthLaserová věž/Laserová matrice/Laserová tkáň
4Křižník/Zachycovač/NemesisPlazmová věž/Plazmová matrice/Plazmová tkáň
5Ochránce/Štítový bot/AbsorberBalistická věž/Obranná matrice/Noxský lukostřelec
6Bitevní křižník/Vesmírná armáda/DuchIontová věž/Iontová matrice/Iontová tkáň
7Torpedoborec/Goliath/SršeňPlazma-laserová baterie/Plazma-Laserová matrice/Plazma-Laserová tkáň
8Bombardér/Bombardérbot/Rozsévač sporLaser-iontová baterie/Laser-Iontová matrice/Laser-Iontová tkáň
9Death Star/Titán/Královna NoxIonto-plazmová baterie/Iont-Plazmová matrice/Iont-Plazmová tkáň

...

Obrana vs Lodě
IDJednotkaPrioritní cíl
3Balistická věž/Obranná matrice/Noxský lukostřelecPrůzkumník/Červená stíhačka/Nox Darth
4Laserová věž/Laserová matrice/Laserová tkáňKřižník/Zachycovač/Nemesis
5Iontová věž/Iontová matrice/Iontová tkáňOchránce/Štítový bot/Absorber
6Plazmová věž/Plazmová matrice/Plazmová tkáňBitevní křižník/Vesmírná armáda/Duch
7Laser-iontová baterie/Laser-Iontová matrice/Laser-Iontová tkáňBombardér/Bombardérbot/Rozsévač spor
8Plazma-laserová baterie/Plazma-Laserová matrice/Plazma-Laserová tkáňTorpedoborec/Goliath/Sršeň
9Ionto-plazmová baterie/Iont-Plazmová matrice/Iont-Plazmová tkáňDeath Star/Titán/Královna Nox

...

Zpět na začátek