Alianční dovednosti

Informace

Za každou dosaženou alianční úroveň aliance získá jeden dovednostní bod. Tento bod za dovednosti může být použitý pro vývoj jedné ze schopností aliance.

Alianční dovednosti

Dovednosti jsou jedinečné komponenty, které mohou komplexně zlepšovat vývoj všech členů aliance.

  • Ihned, jakmile je dovednost přiznána, začíná být ve svém bonusovém působení aktivní.
  • Každá dovednost má dobu trvání 24 hodin po své aktivaci.
  • Každá dovednost má 5 úrovní. Na úrovni 25 vaší aliance pak můžete rozvíjet všechny vaše dovednosti na maximálních úrovních.
  • Stanovení hodnoty bonusu je závislé na úrovni dovednosti.
  • Jakmile je dovednost aktivována, nelze ji zastavit.
  • Jednou aktivovaná úroveň dovednosti nemůže být snížena.
  • Pouze vůdce aliance a jeho zástupce může aktivovat dovednosti a pracovat s nimi.
  • Všechny dovednosti mohou být aktivovány současně.
  • Všichni členové aliance mohou prohlížet nabídku dovedností.

Každá dovednost se dá svůj bonus všem planetám každého člena aliance:

Obraz Dovednost Bonus Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
Pomoc při dolování Zvýšení zdrojového příjmu 1% 5% 10% 15% 20%
Průmyslová pomoc Snížení doby výroby všech jednotek (lodě a obrana) 1% 3% 7% 10% 15%
Finanční pomoc Snížení ceny za konstrukci jednotek (lodě a obrana) 1% 3% 7% 10% 15%
Pomoc vědy Snížení času výzkumu věd 1% 3% 7% 10% 15%
Pomoc výstavby Snížení času na stavbu budov 1% 3% 7% 10% 15%

Zpět na začátek