Ozon

Ozon má dvě hlavní úlohy, pokud je množství ozonu sníženo, zvyšuje se generování energie na planetě, ale vpřípadě, že množství dosáhne podkritického množství, planeta se zamkne.

Každá planeta začíná s15 000 jednotkami ozonu, které jsou každý den sníženy vzávislosti na počtu a úrovni budov. Každá úroveň budovy sníží denně jednotky ozonu o 10.

Týmové planety nejsou vžádném směru závislé na počtu jednotek ozonu.

Zvýhodnění generování energie dané množstvím ozonu

Úbytek ozonu přidává výhody generování energie, protože smenší ozonovou vrstvou je naše planeta schopna přijmout více slunečního světla (což znamená, že toto zvýhodnění neovlivňuje množství energie zjaderné elektrárny/ uranovéhobota/ uranového vstřebávače). Zde je tabulka, která uvádí jakým způsobem ovlivní množství ozonu generování energie:

Ozon

Zvýhodnění

15 000 - 10 001

0%

10 000 - 7 001

10%

7 000 - 5 001

25%

5 000 - 3 501

40%

3 500 - 2 501

55%

2 500 - 1 501

70%

1 500 - 751

85%

750 - 0

100%

Uzamčení planety

Nízké množství jednotek ozonu zvýší generování energie, ale pokud ozon klesne pod 100 jednotek, planeta je nepoužitelná dokud se problém sozonem nevyřeší.

Způsoby, jak získat ozon:

  • Nákup ozonucestou nabídky Premium účtu;
  • Výzkum ekologie – každá úroveň ekologie zvýší množství ozonu o 250 jednotek denně;
  • Zničení úrovně nebo úrovní budov – což vlastně vkonečném účinku nezvýší množství ozonu, ale sníží jeho denní spotřebu.

Zpět na začátek