Galaxie přehled

Galaxie jsou součástí Herního vesmíru, kde hráči vytváří a rozvíjejí své Planety. Počet Galaxií v každém Vesmíru je různý a závisí na počtu zaregistrovaných hráčů vdaném Vesmíru. Na začátku hry je zde 1 Galaxie a když se zaplní ze 700 hráčů, potom je vytvořena druhá Galaxie; když je druhá Galaxie zaplněná ze 700 hráčů, pak se vytvoří třetí atd. Maximálné počet Galaxie je 20.

Každá Galaxie se skládá z81 soustav, které mají uprostřed své Slunce a z24 polí pro Planety. V každém Systému se nachází:

  • Slunce – je centrem každé Soustavy a nachází se na 0 souřadnicích. Neexistuje Soustava bez Slunce;

  • Planety – toto je místo, kde každý hráč staví své budovy, zkoumá své výzkumy a vytváří flotily, nezávisle na dalších hráčích. Pamatujte, že může existovat Soustava bez planet.

  • Týmová planeta– zde každá Aliance staví své budovy, zkoumá své výzkumy a vytváří flotily, nezávisle na dalších aliancích. Týmová planeta není samozřejmostí pro Soustava – objeví se pouze tehdy, když vůdce Aliance deklauje Planetu za Týmovou. Pamatujte, že zde může být Soustava bez Týmové planety vněm.

  • Asteroidy – jsou objekty, které se pohybují Vesmírem, takže mohou proletět Soustavou a nemají své stálé souřadnice, takže zde může být Soustava bez Asteroidů.

  • Odpadní pole– tato pole jsou kolem Planet, vyskytují se na nich pozůstatky po bitvách, které se odehrály na Planetě. Každý objekt v Soustavě (kromě Asteroidů) má své pevné souřadnice, které jsou zobrazeny v menu Galaxie pod objektem. Vtom samém menu hráči mohou vidět dvě čísla na pravo, které ukazují souřadnice Soustavy. První číslo ukazuje číslo Galaxie a druhé číslo Soustavy v Galaxii. Zvyšováním nebo snižováním těchto čísel mohou hráči snadno cestovat skrz Galaxiemi a najít své oběti ve Vesmíru.

Zpět na začátek