Konfederace

Konfederace představuje to, co zbylo z lidské rasy.

Lidé se vydali cestou neustálého technologického vývoje a zdokonalování a dařilo se jim. Lidská rasa prosperovala a začali i kolonizovat nejbližší vesmír. Alespoň do chvíle, než klidé přišli se svým největším výtvorem - Tertethy - silnými a inteligentními humanoidními roboty.

Uchváceni svou genialitou, vylepšovali stále dál a dál jejich schopnosti, až v jejich základním zdrojovém kódu vytvořili strašlivou chybu. Vytvořili Tertethy až příliš lidské.

Se svým posledním upgradem, získali Tertheti i jeden, do té doby výlučně lidský, znak - snahu o nalezení osobního štěstí. Trvalo jen velice krátce, než si uvědomili, že jsou pro lidi jen pouhými otroky, a že vzbouřit se proti nim, by nemělo být příliš těžké.

Během několika málo dnů se zorganizovali a po krátkém, ale zničujícím boji bylo jasné, že roboti zvítězí. Po jejich odchodu se lidská rasa, díky ztrátě své hlavní pracovní síly, vrátila o několik set let technologického vývoje zpátky.

Tehdy byly položeny první základy Konfederace s cílem stabilizovat a hlavně uchránit lidskou rasu před zánikem. Ale federace málem selhala. Málem. S pomocí velké dávky štěstí se Konfederaci nakonec přece jen lidskou rasu zachránit podařilo.

Uplynulo již mnoho let a Konfederace je každým dnem silnější, ovšem stále je to jen pouhý zlomek té dávné síly, kterou lidská rasa disponovala v dobách před Tertethckou revolucí.

Vlastnosti:Členové Konfederace jsou mistry zloději. Mohou ukrást až 66,6% zdrojů z planety (50% u planet jiné rasy). Navíc jsou jejich lodě silné a velmi rychlé a díky Hvězdě smrti jsou Konfederálové v boji schopni zničit celou nepřátelskou planetu. Jejich lodě ovšem zabírají mnoho místa v Hangárech.

Zpět na začátek