Συνομοσπονδία

Είναι η ανθρώπινη φυλή. Μετά την εξέγερση των Τερτέθοι, ο μόνος τρόπος επιβίωσης έγινε ο πόλεμος, οπότε έπρεπε να γίνει βαρύς οπλισμός. Αυτή η φυλή ήταν ισχυρή και με πλοία με μεγάλη δύναμη.Η Συνομοσπονδία είναι μια φυλή, η οποία σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα πιο ισχυρά πλοία στο παιχνίδι - Destroyer (Καταστροφέας) και το Αστέρι θανάτου. Το Αστέρι θανάτου σας επιτρέπει να καταστρέψετε πλανήτες του εχθρού, αλλά ο Καταστροφέας έχει τη μοναδική ικανότητα να σας επαναφέρει μερικά από τα πλοία στη μάχη . Αυτή η φυλή χτίζει τα πλοία της σε παρτίδες, η οποία βοηθά όταν είστε σε κατασκευή πολλών τύπων πλοίων ταυτοχρόνως. Εξαρτάται από εσάς αν θα επωφεληθείτε από αυτά τα οφέλη. Οι Συνομοσπονδιακοι είναι πολύ ικανοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν σημαντικά ναυπηγία πλοίων καλύτερα από τον καθένα. Οι ισχυρές μονάδες μάχης τους, Destroyer, μπορούν να κάνουν αναβίωση τών κατεστραμένων πλοίων στη μάχη. Αυτό μπορεί να είναι μια πολύ χρήσιμη τακτική για εσάς. Αστέρι θανάτου - είναι η κύρια μονάδα της Συνομοσπονδίας και μπορεί να καταστρέφει εχθρικούς πλανήτες. Φυσικά, αν είναι η τυχερή σας μέρα.

Επιστροφή στην Κορυφή