Επισκόπηση

Μόνο ηγέτης μιας Συμμαχίας μπορεί να δημιουργήσει ένα Πλανήτη Συμμαχίας. Αυτός πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 για να δηλώσει ένα από αυτούς σαν Πλανήτη Συμμαχίας. Την ίδια στιγμή όλα τα κτίρια, πλοία, επιστήμες κλπ. θα εξαφανιστούν από τον πλανήτη. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για δηλώσετε ένα Πλανήτη Συμμαχίας:

 • Βουλή/Ανάκτορο/Κυψέλη σε Επίπεδο 10
 • Τουλάχιστον 9 μέλη συμμαχίας: 3 από κάθε ράτσα (3Χ3)
 • Τουλάχιστον 5,000,000 Πόντοι συνολικά από τους πρώτους 5 παίκτες στο Σύμπαν (ανεξάρτητα από τη Συμμαχία)

*Θαπρέπει πρώτανα επιλέξετετονπλανήτημε επίπεδο 10τουΒουλή / Ανάκτορο / Κυψέλη καιτότε θα είστε σεθέση να δημιουργήσετε τον ΠλανήτηΣυμμαχίαςαπόκάθεμίααπότις αποικίεςσας(ήαπό τον επιλεγμένο αν είναι αποικία).

Ο πλανήτης διαχειρίζεται από ηγέτης που μπορεί να δίνει βαθμούς στα μέλη συμμαχίας. Αυτά είναι τα είδη βαθμών:

 • οικοδόμηση στη περιοχή πόρων
 • οικοδόμηση στη βιομηχανική περιοχή
 • οικοδόμηση στη διοικητική περιοχή
 • οικοδόμηση στη Γαλαξιακή Περιοχή
 • αποστολή επιθέσεων σε ήλιους και πλανήτες συμμαχιών
 • κατασκευή πλοίων και άμυνας
 • έρευνα επιστήμων
 • επισκόπηση όλων των περιοχών του Πλανήτη Συμμαχίας

Υπάρχουν 6 περιοχές στον Πλανήτη Συμμαχίας:

 • περιοχή πόρων για τη Συνομοσπονδία (3)
 • περιοχή πόρων για τους Τερτέθους (1)
 • περιοχή πόρων για τους Νόξους (2)
 • βιομηχανική περιοχή(6)
 • διοικητική περιοχή (4)
 • Γαλαξιακή Περιοχή(5)

Κάθε περιοχή πόρων έχει Ορυχεία, Ηλιακά Πάνελ/Υπέρυθρο Ρομπότ/Ηλιακός Απορροφητής, Πυρηνοκίνητος Σταθμός/Ρομπότ ουρανίου/Απορροφητής ουρανίου και Υπόστεγα/Kαταφύγιο/Φωλιές με χωρητικότητα Χ3. Τα Υπόστεγα είναι ίδια για τις 3 ράτσες και όλοι μπορούν να τα οικοδομήσουν Η βιομηχανική περιοχή έχει 3 Αποθήκες (για μέταλο, ορυκτά και αέριο) με χωρητικότητα Χ6, ένα Εργοστάσιο/Εργοτάξιο οικοδομής/Κουκούλι μεταλλαγής με ρομπότ Χ2, ένα Εργοστάσιο Ανακύκλωσης/Νεκροταφείο παλιοσιδερικών/Ανακυκλωτής παλιοσιδερικών, ένα Εργοστάσιο Τερτέθων/Κουκούλι υπερ-μεταλλαγής με ρομπότ Χ2. Η διοικητική περιοχή έχει ένα Εργαστήριο/Πειραματικό εργαστήριο/Ανώτερη νοημοσύνη, ένα Αεροδρόμιο/Διαστημική πύλη/Διαστημικό κανάλι και Nαυπηγείο (για κάθε ράτσα). Η Γαλαξιακή Περιοχή έχει 3 Οβελίσκοους και την Υπέρτατη Πύλη Άστρων.

Οι επιστήμες είναι διαθέσιμες για τον πλανήτη συμμαχίας αλλά και οι τρεις Πρόσθετες επιστήμες μπορούν να ερευνηθούν (μια για ένα συνηθισμένο λογαριασμό). Το Εργαστήριο δίνει ένα μπόνους από 4,5% σε επίπεδο (αντί 3%). Αυτό σημαίνει ότι το μέγιστο μπόνους είναι 90%.

Κάθε ράτσα αναβαθμίζει τα πλοία της και οι αναβαθμίσεις ισχύουν για κάθε μάχη. Οι αναβαθμίσεις της κάθε ράτσας γίνουν ταυτόχρονα.

Τα είδη στόλων διαθέσιμα από τον Πλανήτη Συμμαχίας είναι:

 • Επίθεση κατά Ήλιο
 • Επίθεση κατά Πλανήτη Συμμαχίας
 • Κούρσο κατά Πλανήτη Συμμαχίας.
 • Ανακύκλωση
 • επισκοπεια σε αλλο πλαντη συμμαχιας

Τα είδη στόλων κατά τον Πλανήτη Συμμαχίας είναι:

 • Μεταφορά (από μέλη συμμαχίας)
 • Μεταφορά πλοίων (από μέλη συμμαχίας)
 • Επίθεση (από παίκτες που δεν είναι μέλη συμμαχίας)
 • Κούρσο (από παίκτες που δεν είναι μέλη συμμαχίας)
 • επισκοπεια απο αλλο πλαντη συμμαχιας

*Ο Πλανήτης Συμμαχίας δεν μπορεί να καταστραφεί με Αστέρι Θανάτου/Τιτάν/Вασίλισσα. Building levels can be destroyed by standard rules.

Η επίτευξη του Στόχου Παιχνιδιού

Η συμμαχία πρέπει να ακολουθήσει μερικά βήματα προκειμένου να επιτευχθεί το Στόχο Παιχνιδιού:

 • Να μεταφέρει 200,000,000 πόρους στον Πλανήτη Συμμαχίας
 • Να κερδίσει 1,000,000 Πόντους πόρων στον Πλανήτη Συμμαχίας
 • Να μεταφέρει στον Πλανήτη Συμμαχίας πλοία που απαιτούν συνολικά τουλάχιστον 100,000 χωρητικότητα στα υπόστεγα.
 • Να κατασκευάσουν στον Πλανήτη Συμμαχίας πλοία που απαιτούν συνολικά τουλάχιστον 100,000 χωρητικότητα στα υπόστεγα.
 • Να κερδίσει 300,000 Πόντους μαχών
 • Να μαζέψουν 10 κρύσταλλα
 • Να οικοδομήσουν Οβελίσκους
 • Να οικοδομήσουν την Υπέρτατη Πύλη Άστρων

Ο Κύκλος τελειώνει με την οικοδόμηση της Υπέρτατης Πύλης Άστρων. Ακολουθεί Deathmatch και επαναφορά του Κύκλου.

Επιστροφή στην Κορυφή