Ιόν Ύφασμα

Το ιόν είναι ένα άτομο ή μόριο του συνολικού αριθμού των ηλεκτρονίων από τα οποία δεν είναι ίση με το συνολικό αριθμό των πρωτονίων, προσφέροντάς της ένα θετικό ή αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο. Τα μέρη των θετικών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται σε ιστούς επειδή παρέχουν μεγάλα ποσά ενέργειας που μπορούν να γκρεμίσουν εύκολα εχθρικά πλοία.

Σκοπός: Άμυνα πλανήτη

ΣτατιστικόΑριθμός
Attack1,500
Life17,100
Weapon typeIon
Armor typeHeavy
Armor power9%
Upgrade per level0%
Hangar5
Cargo0
Time00:19:11
Speed0
Fuel consumption0
Metal cost15,350
Minerals cost7,675
Gas cost0

Απαιτήσεις

Επιστροφή στην Κορυφή