Επισκόπηση Τυχαίων Γεγονότων

Κάθε βράδυ τυχαία γεγονότα συμβαίνουν στο 3 τοις εκατό του συνόλου των παικτών στο Σύμπαν. Τα γεγονότα αυτά θα μπορούσαν να είναι θετικά ή αρνητικά για τον παίκτη ανάλογα με το είδος γεγονότος.

Αν προτιμάτε να μην εξαρτιέστε από τυχαίους παράγοντες στο Γαλαξία, σας προσφέρουμε την Ασφάλιση Γαλαξία.Τα Τυχαία γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν μόνο τον κύριο πλανήτη του παίκτη.

Επιστροφή στην Κορυφή