Πόντοι μαχών

Πόντοι μαχών κερδίζονται στις μάχες. Υπάρχει ένας τύπος που υπολογίζει τους πόντους μαχών. Και οι δύο παίκτες - νικητής και ηττημένος, κερδίζουν πόντους μαχών. Χ ας είναι οι πόντοι πόρων που έχασε ο νικητής και Υ ας είναι οι Πόντοι πόρων που έχασε ο ηττημένος. Δεν υπάρχουν Πόντοι πόρων όταν επιτίθεσαι σε δικός σου πλανήτη,σε ανενεργό παίκτη ή μέλος της συμμαχίας. Καταστρέφοντας Ηλιακούς Δορυφόρους / Οργανικούς Δορυφόρους/ δεν δίνει Πόντους μαχών. Ο τύπος λέει:

  • Ο νικητής κερδίζει: Y*√ (Y+X/2)/(Y-X/2) Πόντους μαχών

  • Ο ηττημένος κερδίζει: X*√ (Y-X/2)/(Y+X/2) Πόντους μαχών

Όπου:

  • X-Πόντοι Πόρων που χάθηκαν από τον νικητή της μάχης
  • Y-Πόντοι Πόρων που χάθηκαν από τον ηττημένος της μάχης

Όταν η μάχη τελειώνει με ισοπαλία,είναι οι ίδιοι τύποι που χρησιμοποιούνται και ο παίκτης που έχει χάσει λιγότερους πόντους πόρων θεωρείται ο νικητής.Όταν κάνεις άμυνα ήλιου λαμβάνεις τους τριπλάσιους πόντους απ' ότι κανονικά.

Επιστροφή στην Κορυφή