Πόντοι συμμαχίας

Οι πόντοι Συμμαχίας χωρίζονται επίσης σε τρία είδη – Πόντοι πόρων,πόντοι μαχών και συνολικοί πόντοι.Διαφέρουν μεταξύ τους μόνο στο το γεγονός πως κερδίζονται μόνο από τον Ομαδικό πλανήτη .

Οι πόντοι πόρων κερδίζονται καταναλώνοντας οικονομικούς πόρους.Για κάθε 1000 μονάδες πόρων που καταναλώνονται,1 πόντος πόρων κερδίζεται.Αυτό είναι εντελώς ανεξάρτητο από τους πόρους που ξοδεύονται.Είναι έγκυρο για κτίρια,μονάδες άμυνας,πλοία,επιστήμες και αναβαθμίσεις.Όποτε ένα πλοίο,μία μονάδα άμυνας ή ένα επίπεδο κτιρίου χάνεται σε μάχη,οι πόντοι πόρων κερδίζονται κατασκευάζοντας το συγκεκριμένο πλοίο,τη μονάδα άμυνας ή το επίπεδο κτιρίου,που έχει χαθεί.

Σημειώστε:Οι πόντοι πόρων Συμμαχίας κερδίζονται μόνο από τους πόρους που ξοδεύονται για τον ομαδικό πλανήτη.

Πόντοι μάχης κερδίζονται στις μάχες.Και οι δύο συμμετέχοντες στη μάχη κερδίζουν πόντους μάχης.Το ποσό των πόντων μάχης εξαρτάται από τους πόντους πόρων που χάθηκαν από τον εχθρό(χάθηκαν λόγο απώλειας πλοίου,μονάδας άμυνας ή επιπέδου κτιρίου στη συγκεκριμένη μάχη).

Οι πόντοι μάχης υπολογίζονται με έναν από τους τύπους που δίνονται στην παρακάτω λίστα και εξαρτώνται από το αν είστε νικητές ή ηττημένοι της μάχης:

  • Ο νικητής της μάχης παίρνει πόντους μάχης ίσους με:

Y*√ (Y+X/2)/(Y-X/2)

  • Ο ηττημένος της μάχης παίρνει πόντους μάχης ίσους με:

X* √ (Y-X/2)/(Y+X/2)

Όπου:

  • X - Πόντοι πόρων που χάθηκαν από το νικητή της μάχης;
  • Y - Πόντοι πόρων που χάθηκαν από τον ηττημένο της μάχης;

Όταν η μάχη καταλήγει σε ισοπαλία,χρησιμοποιούνται οι ίδιοι τύποι και ο παίχτης που έχει χάσει λιγότερους πόντους πόρων θεωρείται νικητής(δείτε τους τύπους μόνο).

Σημειώστε πως οι Ηλιακοί δορυφόροι/Ηλιακοί απορροφητές δεν δίνουν καθόλου πόντους μάχης.

Σημειώστε πως Ηλιακές επιθέσεις,που δεν υποστηρίζονται δεν δίνουν πόντους μάχης.

Σημειώστε:Πόντοι μάχης Συμμαχίας κερδίζονται μόνο από μάχες στον ή σταλμένες από τον Ομαδικό πλανήτη.

Συνολικοί πόντοι από μία Συμμαχία είναι ίσοι με το σύνολο των πόντων πόρων και των πόντων μάχης της Συμμαχίας.

Επιστροφή στην Κορυφή