Ένωση

¨Ενωση είναι μια διμερής πολιτική, η οποία μπορεί να κηρυχθεί όταν δεν υπάρχει άλλη ενεργή πολιτική μεταξύ των δύο συμμαχιών. Τίθεται σε ισχύ όταν γίνει αποδεκτό. Η στρατιωτική συμμαχία δείχνει ότι οι συμμαχίες που εμπλέκονται σκοπεύουν να συνεργαστούν. Όταν δύο συμμαχίες έχουν μια στρατιωτική πολιτική συμμαχία μεταξύ τους, τα μέλη των δύο συμμαχίες δεν μπορεί να λάβει στρατιωτικά μέτρα εναντίον του άλλου.

  • Η στρατιωτική συμμαχία θα τεθεί σε ισχύ όταν αποδεχτει
  • Αυτή η πολιτική μπορεί να ακυρωθεί από τα εμπλεκόμενα τις δύο πλευρές
  • Η πολιτική αυτή μπορεί να ανακληθεί μετά από τουλάχιστον 168 ώρες έχουν περάσει από τότε που θα τεθεί σε ισχύ
  • Αυτή η πολιτική μπορεί να αντικαταστήσει ένα άλλο ενεργό πολιτική
  • Όταν η πολιτική αυτή είναι ενεργά μέλη και των δύο συμμαχίες δεν μπορεί να λάβει κάθε στρατιωτικές ενέργειες εναντίον μία από την άλλη
  • Δεν υπάρχει όριο στο ποσό του Στρατιωτικού συμμαχιών που μπορεί να είναι ενεργός κάθε φορά

Επιστροφή στην Κορυφή