Σύστημα Μάχης

1 Μάχες

Σε κάθε μάχη ο στόλος του επιτιθέμενου αντιμετωπίζει το στόλο του αμυνόμενου..Τα πλοία και η άμυνα χωρίζονται σε γκρούπ ανάλογα με το είδος τους. Κάθε γκρουπ επιτίθεται στις εχθρικές μονάδες.Μετά την επίθεση, υπολογίζεται η μείωση θωράκισης για τον αμυνόμενο, και μετά την επίθεση του αμυνόμενου, για τον επιτιθέμενο. Το παιχνίδι επιλέγει ποιά πλοία θα επιτεθούν σε ποιά, ανάλογα με την προτεραιότητα στόχων.Αν δεν υπάρχει προτεραιότητα στόχων, τα πλοία θα επιτεθούν σε τυχαίους στόχους (πλοία ή άμυνα πλανήτη). Μετά από επιτυχημένη επίθεση, ο επιτιθέμενος κλέβει πόρους απ τον αμυνόμενο. Αν η μάχη είναι ισόπαλη ή τη χάσει, δε κλέβει πόρους.Πρέπει να ξέρεις ότι τα πολιτικά πλοία και τα πλοία διοικητή είναι στο τέλος.

2 Όπλα

Κάθε πλοίο έχει 1 απ τα ακόλουθα όπλα. - Laser, Ion ή Plasma. Πιο αναλυτικά:

ΣυνομοσπονδίαΤερτεθοιΝοξοι
IDΠλοίοΌπλοΠλοίοΌπλοΠλοίοΌπλο
1CargoshipLaserCargobotLaserSupplierLaser
2MegacargoshipLaserBig CargobotLaserMega SupplierIon
3ScoutLaserRogue FighterLaserNox DarthLaser
4CruiserIonInterceptorIonNemesisIon
5GuardianLaserShieldbotLaserAbsorberLaser
6BattlecruiserIonSpace ArmadaIonGhostIon
7DestroyerPlasmaGoliathPlasmaHornetPlasma
8BomberLaserBomberbotLaserSporethrowerLaser
9DeathStarIonTitanIonQueen NoxIon
10ColonyshipLaserColonybotLaserSettlerLaser
11RecyclerLaserTankerLaserRecycler DroneLaser
12Spy probeLaserSpybotLaserNox mindLaser
13Solar SatelliteLaserSolar SatelliteLaserOrganic SatelliteLaser

Το ίδιο ισχύει και για την άμυνα:

ΣυνομοσπονδίαΤερτεθοιΝοξοι
IDDefenceΌπλοDefenceΌπλοDefenceΌπλο
1Ballistic TurretLaserDefence MatrixLaserNox ArcherLaser
2Laser TurretLaserLaser MatrixLaserLaser TissueLaser
4Ion TurretIonIon MatrixIonIon TissueIon
5Plasma TurretPlasmaPlasma MatrixPlasmaPlasma TissuePlasma
8Laser-Ion BatteryLaser and IonLaser-Ion MatrixLaser and IonLaser-Ion TissueLaser and Ion
9Plasma-Laser BatteryPlasma and LaserPlasma-Laser MatrixPlasma and LaserPlasma-Laser TissuePlasma and Laser
10Ion-Plasma BatteryIon and PlasmaIon-Plasma MatrixIon and PlasmaIon-Plasma TissueIon and Plasma
6Turret shieldLaserMatrix shieldLaserChitin shellLaser
7Planet E-FieldLaserPlanet MatrixLaserSurface ShellLaser

Η επίθεση κάθε μονάδας υπολογίζεται ως εξής:Στη βασική επίθεση προστίθενται τα υπόλοιπα μπόνους:

 1. Επιστήμη όπλου (ανάλογα με τον τύπο όπλου Laser science, Ion science ή Plasma science).
 2. Για τα πλοία, το στατιστικό επίθεσης του Ναυάρχου
 3. Ικανότητα Ναυάρχου για όπλο (ανάλογα με τον τύπο όπλου Laser Beam, Ion Charger ή Plasma Optimizer).
 4. Ικανότητα Ναυάρχου Attack Forcer
 5. Ικανότητα πλοίου διοικητή (Executor)
 6. Αναβαθμίσεις πλοίων

Παράδειγμα: Έχεις 1 Scout στο επίπεδο 2, επίπεδο 5 επιστήμης Laser , Στατιστικό Ναυάρχου Επίθεση στο επίπεδο 20, Ικανότητα Ναυάρχου Laser beam στο επίπεδο 5, Ικανότητα Attack forcer στο επίπεδο 3, Πλοίο διοικητή Executor στο επίπεδο 20.Το Scout θα έχει:420 + 420(25% + 515% + 200.1% + 53% + 32% + 200.15%) = 420 + 420111% = 886.2 ζημιά στην επίθεση χρησιμοποιώντας τον εξομοιωτή μπορείς εύκολα να υπολογίσεις τη ζημιά στη μάχη.

3 Θωράκιση

Τα είδη είναι 3 - Ελαφριά, Μεσαία και Βαριά. Κάθε μια έχει διαφορετικό αρχικό ποσοστό.

 • Ελαφριά - 3%
 • Μεσαία - 6%
 • Βαριά - 9%

Οι μονάδες έχουν δίαφορα είδη θωράκισης. Αναλυτικότερα:

ΣυνομοσπονδίαΤερτεθοιΝοξοι
IDΠλοίοΘωράκισηΠλοίοΘωράκισηΠλοίοΘωράκιση
1CargoshipΕλαφριάCargobotΕλαφριάSupplierΕλαφριά
2MegacargoshipΜεσαίαBig CargobotΕλαφριάMega SupplierΕλαφριά
3ScoutΕλαφριάRogue FighterΕλαφριάNox DarthΕλαφριά
4CruiserΜεσαίαInterceptorΜεσαίαNemesisΜεσαία
5GuardianΕλαφριάShieldbotΕλαφριάAbsorberΕλαφριά
6BattlecruiserΒαριάSpace ArmadaΒαριάGhostΒαριά
7DestroyerΜεσαίαGoliathΜεσαίαHornetΜεσαία
8BomberΒαριάBomberbotΜεσαίαSporethrowerΜεσαία
9DeathStarΒαριάTitanΒαριάQueen NoxΒαριά
10ColonyshipΒαριάColonybotΒαριάSettlerΜεσαία
11RecyclerΒαριάTankerΒαριάRecycler DroneΒαριά
12Spy probeΕλαφριάSpybotΕλαφριάNox mindΕλαφριά
13Solar SatelliteΕλαφριάSolar SatelliteΕλαφριάOrganic SatelliteΕλαφριά

Τα ίδια ισχύουν και στην άμυνα:

ΣυνομοσπονδίαΤερτεθοιΝοξοι
IDΆμυναΘωράκισηΆμυναΘωράκισηΆμυναΘωράκιση
1Ballistic TurretΕλαφριάDefence MatrixΕλαφριάNox ArcherΕλαφριά
2Laser TurretΜεσαίαLaser MatrixΕλαφριάLaser TissueΕλαφριά
4Ion TurretΒαριάIon MatrixΒαριάIon TissueΒαριά
5Plasma TurretΜεσαίαPlasma MatrixΜεσαίαPlasma TissueΒαριά
8Laser-Ion BatteryΜεσαίαLaser-Ion MatrixΜεσαίαLaser-Ion TissueΕλαφριά
9Plasma-Laser BatteryΒαριάPlasma-Laser MatrixΜεσαίαPlasma-Laser TissueΜεσαία
10Ion-Plasma BatteryΜεσαίαIon-Plasma MatrixΒαριάIon-Plasma TissueΒαριά
6Turret shieldΕλαφριάMatrix shieldΕλαφριάChitin shellΕλαφριά
7Planet E-FieldΜεσαίαPlanet MatrixΜεσαίαSurface ShellΜεσαία

Η Θωράκιση κάθε μονάδας υπολογίζεται ως εξής:Στη βασικη Θωράκιση προστίθενται τα μπόνους :

 1. Η ανάλογη επιστήμη (ανάλογα με το είδος της Ελαφριά Θωράκιση, Μεσαία Θωράκιση ή Βαριά Θωράκιση).
 2. Θωράκιση Ναυάρχου δεξιότητα Shield master (μόνο πλοία).

Παράδειγμα:Έχετε 1 Scout επίπεδο 5 στην Ελαφριά Θωράκιση ικανότητα Shield master στο επίπεδο 5.Οπότε:3% + 51% + 51% = 13% Θωράκιση.Χρησιμοποιώντας τον εξομοιωτή μπορείς εύκολα να υπολογίσεις την άμυνα στη μάχη.

4 Ζωή

Μπορείς να δείς τους πόντους ζωής στην σελίδα πληροφοριών.Τα άλλα μπόνους είναι:

 • Η επιστήμη Ships Defence δίνει 10% ζωή στα πλοία ανα επίπεδο.
 • Η ικανότητα Ναυάρχου Ships master δίνει 2% ζωή στα πλοία ανά επίπεδο.
 • Η ικανότητα Ναυάρχου Defence master δίνει 2% ζωή στην άμυνα ανά επίπεδο.
 • Το στατιστικό Ναυάρχου Ships Life δίνει 0.3% ζωή στα πλοία ανά επίπεδο.
 • Το πλοίο Διοικητή Juggernaut δίνει 0.15% σε όλες τις μονάδες ανά επίπεδο.

Οι αναβαθμίσεις επίσης επηρεάζουν τους πόντους ζωής του κάθε πλοίου.

5 Bonus ζημιά and penalty

Κάθε μονάδα έχει μπόνους ζημιάς (20% αύξηση επίθεσης) ενάντια σε τουλάχιστον 2 μονάδες και penalty (20% μείωση επίθεσης) ενάντια σε τουλάχιστον άλλες 2.Αυτό σημαίνει ότι αν τα Scout/Rogue fighter/Nox Darth έχουν bonus ζημιάς ενάντια στα Cruiser/Interceptor/Nemesis και στα Bomber/Bomberbot/Sporethrower, μπορεί να έχει penalty ενάντια στα Battlecruiser/Space Armada/Ghost και Destroyer/Goliath/Hornet.Πιο αναλυτικά:

Πλοία
ΠλοίοBonus ζημιάς 20%DamagePenalty -20%
Scout/Rogue fighter/Nox DarthCruiser/Interceptor/NemesisScout/Rogue fighter/Nox DarthBattlecruiser/Space Armada/Ghost
Bomber/Bomberbot/SporethrowerGuardian/Shieldbot/AbsorberDestroyer/Goliath/Hornet
Death Star/Titan/Queen Nox
Cruiser/Interceptor/NemesisScout/Rogue fighter/Nox DarthCruiser/Interceptor/NemesisBomber/Bomberbot/Sporethrower
Destroyer/Goliath/HornetGuardian/Shieldbot/AbsorberDeath Star/Titan/Queen Nox
Battlecruiser/Space Armada/Ghost
Guardian/Shieldbot/AbsorberScout/Rogue fighter/Nox DarthGuardian/Shieldbot/AbsorberDestroyer/Goliath/Hornet
Cruiser/Interceptor/NemesisBattlecruiser/Space Armada/GhostBomber/Bomberbot/Sporethrower
Death Star/Titan/Queen Nox
Battlecruiser/Space Armada/GhostGuardian/Shieldbot/AbsorberBattlecruiser/Space Armada/GhostScout/Rogue fighter/Nox Darth
Death Star/Titan/Queen NoxDestroyer/Goliath/HornetCruiser/Interceptor/Nemesis
Bomber/Bomberbot/Sporethrower
Destroyer/Goliath/HornetScout/Rogue fighter/Nox DarthCruiser/Interceptor/NemesisGuardian/Shieldbot/Absorber
Battlecruiser/Space Armada/GhostDestroyer/Goliath/HornetBomber/Bomberbot/Sporethrower
Death Star/Titan/Queen Nox
Bomber/Bomberbot/SporethrowerBattlecruiser/Space Armada/GhostGuardian/Shieldbot/AbsorberScout/Rogue fighter/Nox Darth
Death Star/Titan/Queen NoxBomber/Bomberbot/SporethrowerCruiser/Interceptor/Nemesis
Destroyer/Goliath/Hornet
Death Star/Titan/Queen NoxCruiser/Interceptor/NemesisScout/Rogue fighter/Nox DarthGuardian/Shieldbot/Absorber
Destroyer/Goliath/HornetBomber/Bomberbot/SporethrowerBattlecruiser/Space Armada/Ghost
Death Star/Titan/Queen Nox

...

Άμυνα vs Πλοίο
ΜονάδαBonus damage 20%
Ballistic Turret/Defence Matrix/Nox archerScout/Rogue fighter/Nox Darth
Cruiser/Interceptor/Nemesis
Laser Turret/Laser Matrix/Laser TissueScout/Rogue fighter/Nox Darth
Cruiser/Interceptor/Nemesis
Destroyer/Goliath/Hornet
Ion Turret/Ion Matrix/Ion TissueGuardian/Shieldbot/Absorber
Bomber/Bomberbot/Sporethrower
Plasma Turret/Plasma Matrix/Plasma TissueBattlecruiser/Space Armada/Ghost
Death Star/Titan/Queen Nox
Laser-Ion Battery/Laser-Ion Matrix/Laser-Ion TissueCruiser/Interceptor/Nemesis
Guardian/Shieldbot/Absorber
Plasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Laser TissueBattlecruiser/Space Armada/Ghost
Destroyer/Goliath/Hornet
Ion-Plasma Battery/Ion-Plasma Matrix/Ion-Plasma TissueBomber/Bomberbot/Sporethrower
Death Star/Titan/Queen Nox

...

Πλοίο vs Άμυνα
ΠλοίοBonus damage +20%
Scout/Rogue fighter/Nox DarthBallistic Turret/Defence Matrix/Nox archer
Laser Turret/Laser Matrix/Laser Tissue
Cruiser/Interceptor/NemesisLaser Turret/Laser Matrix/Laser Tissue
Ion Turret/Ion Matrix/Ion Tissue
Guardian/Shieldbot/AbsorberBallistic Turret/Defence Matrix/Nox archer
Ion Turret/Ion Matrix/Ion Tissue
Battlecruiser/Space Armada/GhostPlasma Turret/Plasma Matrix/Plasma Tissue
Laser-Ion Battery/Laser-Ion Matrix/Laser-Ion Tissue
Destroyer/Goliath/HornetLaser-Ion Battery/Laser-Ion Matrix/Laser-Ion Tissue
Plasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Laser Tissue
Bomber/Bomberbot/SporethrowerPlasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Laser Tissue
Ion-Plasma Battery/Ion-Plasma Matrix/Ion-Plasma Tissue
Death Star/Titan/Queen NoxPlasma Turret/Plasma Matrix/Plasma Tissue
Ion-Plasma Battery/Ion-Plasma Matrix/Ion-Plasma Tissue

...

6 Προτεραιότητα στόχου

Κάθε μονάδα έχει στόχους προτεραιότητας. Αυτό σημαίνει ότι όσο ο στόχος είναι ζωντανός στη μάχη - η μονάδα θα χτυπά μόνο αυτόν εκτός αν η ικανότητα Artillery skill εφαρμοστεί.Αναλυτικά:...

Πλοίο vs Πλοίο
IDΠλοίοΠροτεραιότητα στόχου
3Scout/Rogue fighter/Nox DarthBomber/Bomberbot/Sporethrower
4Cruiser/Interceptor/NemesisDestroyer/Goliath/Hornet
5Guardian/Shieldbot/AbsorberScout/Rogue fighter/Nox Darth
6Battlecruiser/Space Armada/GhostGuardian/Shieldbot/Absorber
7Destroyer/Goliath/HornetBattlecruiser/Space Armada/Ghost
8Bomber/Bomberbot/SporethrowerDeath Star/Titan/Queen Nox
9Death Star/Titan/Queen NoxCruiser/Interceptor/Nemesis

...

Πλοίο vs Άμυνα
IDΜονάδαΠροτεραιότητα στόχου
3Scout/Rogue fighter/Nox DarthLaser Turret/Laser Matrix/Laser Tissue
4Cruiser/Interceptor/NemesisPlasma Turret/Plasma Matrix/Plasma Tissue
5Guardian/Shieldbot/AbsorberBallistic Turret/Defence Matrix/Nox archer
6Battlecruiser/Space Armada/GhostIon Turret/Ion Matrix/Ion Tissue
7Destroyer/Goliath/HornetPlasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Laser Tissue
8Bomber/Bomberbot/SporethrowerLaser-Ion Battery/Laser-Ion Matrix/Laser-Ion Tissue
9Death Star/Titan/Queen NoxIon-Plasma Battery/Ion-Plasma Matrix/Ion-Plasma Tissue

...

Άμυνα vs Πλοίο
IDΜονάδαΠροτεραιότητα στόχου
3Ballistic Turret/Defence Matrix/Nox archerScout/Rogue fighter/Nox Darth
4Laser Turret/Laser Matrix/Laser TissueCruiser/Interceptor/Nemesis
5Ion Turret/Ion Matrix/Ion TissueGuardian/Shieldbot/Absorber
6Plasma Turret/Plasma Matrix/Plasma TissueBattlecruiser/Space Armada/Ghost
7Laser-Ion Battery/Laser-Ion Matrix/Laser-Ion TissueBomber/Bomberbot/Sporethrower
8Plasma-Laser Battery/Plasma-Laser Matrix/Plasma-Laser TissueDestroyer/Goliath/Hornet
9Ion-Plasma Battery/Ion-Plasma Matrix/Ion-Plasma TissueDeath Star/Titan/Queen Nox

...

Επιστροφή στην Κορυφή