Χρώμα ονοματος συμμαχίας

Μπορείτε να χρωματίσετε την θέση της συμμαχίας σας αν είστε ο ηγέτης. Η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές ο ηγέτης της Συμμαχίας θέλει.

Η επιλογή είναι δωρεάν.

Επιστροφή στην Κορυφή