Obojano ime saveza

Ova vam opcija omogućuje da odaberete određenu boju za ime vašeg Saveza.Ta opcija je dostupna vođi saveza . Ona ce biti prikazana u Poredak meniju. Opcija se može koristiti stalno i košta 0 kredita.

Vrati se na vrhu