Pridruživanje savezu

Igrač koji nije član saveza može poslati aplikaciju da se pridruži timu koji je odabrao . Aplikacija je aktivan 5 dana tijekom koje vođa saveza moze napravit 3 stvari :

  • prihvatiti - igrač postaje član saveza i prima poruku o tome;
  • odbiti - igrač nije prihvaćen i dobiva poruku o otme , aplikacija je maknuta;
  • ne dobije odogovr - nakon 5 dana će biti automatski obrisana, igrač ne postaje član

Igrač može otkazati aplikaciju . Ako se igrač prijavio u nekoliko saveza i bude odabran u jednom sve ostale aplikacije se automatski brišu. Ako igrač napusti savez mora čekati narednih 5 dana da uđe u novi savez.

Vrati se na vrhu