Premjestite vaš planet

Ova opcija vam omogućava da maknete svaku Planetu na druga kordinate u istom svemiru. Planeta se miće sa svim građevinama , brodovima , obranom koje su u progresu sve osim letova. Timska planeta se ne moze premjestit . Ova opcija se može iskoristit samo 1 u 30 dana po planeti i košta 300 kredita.

Potrebno:

  • Ova ocpija nije uzeta u posljednih 30 dana.

  • Odabrane kordinate moraju biti u Galaxiji i Systemu koji je vidljiv kroz Galaxy Meni.

  • Ne smije postojati planet na tim kordinatama.

  • Nesmije biti letova na tom planetu , špijunaže .

Nakon premještanja nemožete napadati niti koristiti Piratske letove sljedećih 24 sata.

Da bi koristili ovu opciju odite u Premium > Premjestite i iskoristit opciju i povucite plant i unesite kordinate koje želite.

Vrati se na vrhu