Pregled slučajnih događanja

U nemexiji se svake noći dogode nasumićni događaji koji pogode 3% igrača. Nasumični događaji mogu biti pozitivni i negativni (nasumićni odabir). Ukoliko ne želite biti pogođeni nasumičnim događajima (i pozitivnim i negativnim) možete iskoristiti opciju premium računa 'galactic insurance'. Nasumični događaji mogu pogoditi samo igračev glavni planet.

Vrati se na vrhu