Potrošni predmeti

Informacija

Potrošni predmeti su opcija u igri koja vam pomaže da lakše porazite renegate. Svaki potrošni predmet košta 15 kredita,a njihovo vrijeme trajanja je 6 sati. Možete ih obnoviti prije njihovog istjecanja.Potrošni predmeti funkcioniraju samo u napadu protiv renegate, ali ne funkcioniraju protiv drugih igrača.

  • Dodatni život - povećava život vaših brodova za 10%.
  • Dodatni napad- povećava štetu vaših brodova za 10%.
  • Dodatni oklop- povećava oklop vaših brodova za 10%.
  • Dodatni bodovi - pomoću dodatnih bodova dobivate 10% više iskustva od renegata.

Note that all Consumables activated apply their bonuses to all of your Planets.

Imajte u vidu da aktivirani potrošni predmeti daju bonus na sve vaše planete.

Potrošni predmeti ne utječu na timske planete.Potrošni predmeti ne mogu biti otkazani

Vrati se na vrhu