Zone

Svaki planet (osim timskih planeta) ima 3 zone: zona resursa, industrijska zona i zona države koje omogućavaju vlasniku planeta da razvija svoje građevine. Imajte u vidu da građevinu možete razvijati samo u zoni u kojoj je ona namijenjena. Na primjer građevine koje su namijenjene resursnoj zoni ne mogu se premještati i razvijati u državnoj zoni.

  • Zona resursa– u ovoj zoni se razvijaju sve građevine za proizvodnju, s povećanjem razina ovih građevina povećavaju se I resursi kao I energija I
  • Zona industrije– u ovoj zoni sve industrijske građevine se grade I razvijaju čime igrač može povećati prostor u spremnicima kako bi povećao I broj raspoloživih resursa. Ova zona je mjesto gdje igrač može graditi I građevine za treniranje što omogućuje da prodaje I kupuje više resursa I brodova kao I građevina potrebnih za recikliranje otpada
  • Zona države – ovdje se razvijaju građevine uprave a njihovim razvijanjem igrači mogu istraživati znanost ,graditi I nadograđivati brodove I stvarati ili pridružiti se savezu. Ovdje je popis građev ina koje se mogu izgraditi u ove 3 zone

Zona resursa:

KONFEDERACIJA

TERTETHS

NOXIS

Rudnik metala (3)

Metal Bot (3)

Metal extractor (3)

Mineral Extractor (2)

Mineral Bot (2)

Mineral extractor (2)

Refinerija goriva (2)

Sonda goriva (2)

Inkubator goriva(2)

Solarni Paneli

Infrared Transbot

Solar Absorber

Nuclearne tvornice

Uranium Bot

Uranium Absorber

Hangari

Vault

Nesting Grounds

Industrijska zona

KONFEDERACIJA

TERTETHS

NOXIS

Tvornica

Gradilište

Mutation Cocoon

Postrojenja Terthethsa

Postrojenja Terthethsa

Hypermutation Cocoon

Spremnik metala

Skladište metala

Spremnik metala

Spremnik minerala

Trezor minerala

Spremnik minerala

Spremnik goriva

Komora goriva

Plinski balon

Tvornica za recikliranje

Otpad

Pretvarač za reciklažu

Trgovački centar

Trgovački centar

Trgovački centar

Trgovina brodova

Trgovina brodova

Trgovina brodova

Zona države

kONFEDERAcija

TERTETHS

NOXIS

Brodogradilište

Brodogradilište

Brodogradilište

Laboratorij

Experimentalna postrojenja

Overmind

Starport

Stargate

Svemirski kanal

država

Regulator Palača

Košnica

Banka

Banka

Banka

Vrati se na vrhu