Zóny planéty

Každá planéta (okrem Tímových planét) má tri zóny: Zdrojovú zónu, priemyselnú zónu avládnu zónu, ktoré umožňujú hráčovi stavať avyvíjať budovy. Vkaždej zóne sú umiestnené budovy, ktoré danej zóne náležia, napr. budovy pre Zdrojovú zónu nemôžu byť umiestnené alebo vyvíjané vo Vládnej zóne.

  • Zdrojová zóna – vtejto zóne sú vyvíjané všetky budovy poskytujúce suroviny. Vývojom týchto budov sa zvyšuje príjem ekonomických zdrojov, tak ako aj hodnota Energie a populácie.
  • Priemyselná zóna– vtejto zóne sú vyvíjané všetky priemyselné budovy. Vývojom týchto budov môže hráč zvýšiť kapacitu všetkých ekonomických surovín. Priemyselná zóna je miesto, kde hráč môže stavať aj obchodné budovy, tak ako budovy potrebné na premenu šrotu na ekonomické suroviny.
  • Vojenská zóna– vtejto zóne sú vyvíjané vládne budovy. Vývojom týchto budov hráč môže skúmať vedy, stavať avylepšovať lode avytvárať alebo stať sa súčasťou aliancie.

Tu je zoznam všetkých budov, ktoré môžu byť postavené vtýchto troch zónach:

Zdrojová zóna:

KonfederáciaTertetyNoxiovia
Baňa kovu(3)Kovovýbot(3)Extraktor kovu (3)
Extraktor minerálov(2)Minerálny bot (2)Extraktor minerálov (2)
Plynová rafinéria(2)Plynová sonda(2)Plynový inkubátor(2)
Solárne panelyInfračervený transbotSolárny absorbér
Jadrová továreňUránový botUránový absorbér
HangáreBunkreHniezda

Priemyselná zóna:

KonfederáciaTertetyNoxiovia
TováreňYard vybudovaníMutačný kokón
Továreň TertetovTováreň TertetovHypermutačný kokón
Sklad kovuDepot kovuKomora kovu
Sklad minerálovTrezor minerálovKomora minerálov
Rezervoár plynuPlynová komoraKomora plynu
Recyklačná továreňSmetiskoRecyklačný transformátor
Obchodné centrumObchodné centrumObchodné centrum
Lodný marketLodný marketLodný market

Vládna zóna:

KonfederáciaTertetyNoxiovia
LodenicaLodenicaLodenica
LaboratóriumCentrum experimentovNadrozum
LetiskoVesmírna bránaKozmický kanál
VládaRegulačný palácÚľ
BankaBankaBanka

Späť na vrchol